Tillbaka

PSV 2019


I november arrangerades den nationella psykiatriveckan i länet där det erbjöds intressanta föreläsningar. Det fanns även möjlighet till kontakt med föreningar och offentliga verksamheter, som på olika sätt arbetar inom området psykisk hälsa och anhörigstöd.

VÄSTRA LÄNSDELEN
Veckan inleddes under måndagen i Karlskoga och avslutades på torsdagen i Hallsberg. I Karlskoga var det premiär för psykiatriveckan och runt ett 60-tal besökare hittade till Karlskoga lasarett för att lyssna till föreläsningen med bland annat Gabriel Richert, som är leg. psykolog och som denna eftermiddag pratade om hälsoångest.

SÖDRA LÄNSDELEN
Samma kväll arrangerades ett föredrag på Sjöängen i Askersund. Beatrice berättade om sitt liv med tvångshandlingar och tvångstankar. Det blev ett uppskattat föredrag och med stor sannolikhet kommer Beatrice tillbaka till länet för fler föreläsningar under 2020.

NORRA LÄNSDELEN
På tisdagen var det Lindesbergs tur, där med fokus på att vara anhörig. Inledde gjorde Tuula Pettersson som berättade om livet som förälder till ett barn med ADHD och NPF-diagnos. Åsa Moberg, författare och journalist, berättade om livet som anhörig till en personer med bipolär sjukdom på 90-talet. Kvällen avslutades med Sanna Lundell, som lyfte fram hur det är att vara medberoende som anhörig. Ett tillstånd som kan utvecklas vid psykisk ohälsa, beroendesjukdomar och andra sjukdomar. På plats i Lindesberg fanns även en rad olika verksamheter och föreningar som på olika sätt möter anhöriga.

SÖDRA LÄNSDELEN
På tisdagen pratade även AHA (Föreningen Anhöriga hjälper anhöriga) i Lekeberg om beroendeproblematik bland ungdomar och om hur föräldrar kan ge och få stöd. På onsdagskvällen kom ett 50-tal besökare till Kvarngården i Kumla för att lyssna till Anette och Angelica som delade med sig om livet med Asperger i familjen.  Angelica berättade om sin uppväxt och Anette om sitt anhörigskap och hur hon har känt och agerat i olika situationer. Veckan avslutades i Hallsberg där Malin öppenhjärtligt berättade om hur föräldraskapet påverkas vid psykisk ohälsa. Det blev ett bra avslut på en viktig och angelägen vecka. 

-     Veckans tema berör oss alla. Vi på SV Örebro län vill bidra till ökad kunskap, förståelse och nya möten. Vi är glada för det fina samarbetet vi haft med samverkande aktörer runtom i länet, berättar Maria Östby, verksamhetsutvecklare inom folkhälsa. 

SAMVERKANSPARTNER

  • FPS - Föreningen för psykiatriskt samarbete
  • Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Hällefors kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun
  • Möckelnföreningen
  • Samordningsförbunden: FINSAM, SOFINT
  • Region Örebro län