Lättläst version saknas
Tillbaka

Nya satsningar i Örebro och Laxå kommuner

SV Örebro län har beviljats medel från Örebro kommun för en satsning för unga musikintresserade i kommunen. Förhoppningen är att engagera unga vuxna från närområdena till musikstudion i centrala Örebro. Studion är en trygg plats där ungdomarna får professionell hjälp att producera och spela in sin musik. SV Örebro läns verksamhetsutvecklare Jon Daly Skoog driver studion och har lång erfarenhet som musikproducent. Jon arbetar främst med hiphop, R&B och soul, men alla musikstilar är givetvis välkomna.

Jon Daly Skoog
072-220 72 40
jon.skoog@sv.se

SV Örebro län har även beviljats medel från Laxå kommun i en satsning för att erbjuda kunskaper om den svenska naturen och naturupplevelser som syftar till att få fler att vistas i naturen samtidigt som det främjar integration i Laxå kommun. Inspirationsföreläsningar och temadagar med information om bland annat svensk natur, allemansrätten och biologisk mångfald mynnar ut i flera studiecirklar där deltagarnas intresse kombineras med upplevelser i naturen.

Fredrik Wallin
076-100 05 12
fredrik.wallin@sv.se