Lättläst version saknas
Tillbaka

Politikertätt på SV Örebro län

Igår, 3 april, var det politikertätt på SV Örebro län. I studiecirkeln ”Mitt val” hade vi bjudit in representanter från olika partier till dialog. "Mitt val" vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning för att öka kunskapen om demokrati, politik och samhällsfrågor. Syftet är att öka förutsättningarna att delta i valet 2018.

Genom träffen vill vi bidra till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Inför träffen hade deltagarna i ”Mitt val” förberett frågor till politikerna:

  • Vad anser ni att personalen i en grupp- eller servicebostad har för uppdrag?
  • Har ni behövt åka färdtjänst någon gång?
  • Tror ni att vi bemöts lika av omgivningen?
  • Hur får vi människor att sluta kasta fimpar och skräp?
  • Hur kan vi tillsammans öka kunskapen och ett bemötande för personer med olika funktionshinder?
  • Vilken fråga är viktigast i ert parti?

Bilder som samtalsstöd
Samtalet inleddes med en presentationsrunda då vi tog hjälp av bilder. Politikerna fick välja en bild som tilltalade dem och vid presentationsrundan fick de förklara sitt val av bild.

Eftersom att politik ofta innefattar mycket information och många svåra ord hade vi skrivit upp tre ”kom-ihåg-punkter” på tavlan:

  1. svara kort och tydligt
  2. ge bra exempel så att alla förstår
  3. lyssna; vi ska ha en dialog – inte en debatt.

Det var en lyckad dialogträff där politiker och deltagare lyssnade till varandra. Deltagarna fick möjlighet att förmedla en inblick i deras vardag och de fick svar på sina frågor. Vi hoppas på en fortsatt dialog och ett studiebesök på rådhuset i Örebro.

Vårt demokratiska uppdrag
På SV Örebro län arbetar vi för att stärka och utveckla demokratin. Valet 2018 kommer allt närmare och vi vill öka intresset för, och kunskapen, kring valet. Vi vill att fler personer ska delta i det politiska samtalet och använda sin rösträtt.Vid träffen närvarade
Bakre raden fr. v: Renate Larssen (M), Gunhild Wallin (C) Dennis Begic (S), Sara Richert (MP), Martha Wicklund (V) och Jessica Edetun Falk (C).

Främre raden fr. v: Maria Östby, verksamhetsutvecklare och cirkelledare SV Örebro län, Erik Backlund, Eva Jacobsson, cirkelledare, Daniel Andersson och Magnus Jonsson.