Tillbaka

Satsning på integration tillsammans med LRF

I höst kommer Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Örebro att dra igång en satsning tillsammans med LRF med fokus på arbetsmarknadsinriktade åtgärder inom lantbruksnäringen.

LRF Örebro är en samarbetspartner och från och med mitten av augusti kommer en person på SV att börja kartlägga behovet av arbetskraft hos LRF-medlemmar som är lantbrukare i länet. Många asylsökande har både utbildning och praktisk erfarenhet av lantbruk och genom att matcha behov mot kompetens kan satsningen bidra till att fler asylsökande kommer i arbete samtidigt som arbetskraftsbehovet hos lantbruket tillgodoses.

I samband med kartläggningen kommer SV att fråga LRF Örebros medlemmar om behov av utbildning och kompetensutveckling. Detta för att SV ska kunna vässa sitt utbud och tillmötesgå deras behov.

SV arbetar redan idag nära de asylsökande då de undervisar i svenska språket och samhällskunskap på asylboenden runt om i Örebro län.

Mer information om projektet kommer under hösten!

Projektet startar 15 augusti och pågår till sista december 2016.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Susanna Jordan, tfn: 070-62 69 270, susanna.jordan@sv.se