Lättläst version saknas
Tillbaka

Seniorkraft: För ett hälsosamt åldrande!

Sedan 2017 har SV Örebro län blivit inbjudna av Sydnärkes folkhälsoteam och arrangörerna bakom Seniorkraft, en samverkansmodell som syftar till att främja ett hälsosamt åldrande, för att berätta om folkbildningen och dess möjligheter.

De fyra hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande är fysisk aktivitet, kost, social samvaro och meningsfullhet. De två sistnämnda är hjärtefrågor för folkbildningen och SV Örebro län. Vi jobbar dagligen för att skapa förutsättningar, aktiviteter och mötesplatser som kan bidra till att fler får känna gemenskap och känslan av att vara sedd och behövd. 

maria-ostby.jpg– Det känns väldigt roligt att vi, under flera års tid, har bjudits in för att informera om vårt arbete och möjligheterna till bildning och gemenskap utifrån intresse. För oss är det oerhört viktigt att medverka i sammanhang som dessa för att informera och skapa nya kontakter, både med individer, kommuner och andra aktörer, säger Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

Under hösten 2021 var Maria på plats i Askersund och Hallsberg för att berätta om folkbildningens möjligheter. Hon berättar att det alltid är lika roligt och att hon ofta möter personer som har kännedom de olika studieförbunden, och flera har varit föreningsaktiva eller deltagit i studiecirklar.

I BILD: MARIA ÖSTBY, VERKSAMHETSUTVECKLARE SV ÖREBRO LÄN.

Sjöängen, Askersund

Den 28 oktober var vi bjudna till Sjöängen i Askersund för att informera om folkbildningen i stort. Vi lyfte fram de olika studieförbunden och berättade om vad vi kan erbjuda. 

Maria berättar att det blev intressanta samtal kring området hälsa, bland annat om goda levnadsvanor, vad som motiverar oss, vilka vi lyssnar till och varför. 

- Det är lika värdefullt och lärorikt varje gång som jag får vara ute och samtala med människor som har minnen och en historia till just folkbildningen på ett eller annat sätt. I Askersund träffade jag till exempel en kvinna som varit anställd inom samma organisation som jag själv vilket var extra roligt, säger Maria Östby

I BILD: ILLUSTRATION AV ÄLDREPERSONER SOM MOTIONERAR I EN PARK.

Dagcentralen Åsen , Hallsberg

Den 11 november var det dags för Maria att åka vidare till Dagcentralen Åsen i Hallsberg för att fortsätta att berätta om den ideella verksamhet som finns inom studieförbunden och samverkande föreningar – och som syftar till att främja gemenskap och locka till olika aktiviteter. 

I Hallsberg möttes Maria av en härlig och aktiv grupp och det dök upp många olika samtal om vilka behov som finns. De talade bland annat om den snabba digitaliseringen och ett än större behov av ökad kunskap om att använda en smarttelefon i vardagen. 

– Jag hade glädjen att få återse flera ansikten, personer som hittat till vår verksamhet genom åren och som har fått upp ögonen för vilka möjligheter som finns inom studieförbunden. Allt från samtalsgrupper till vägledning och praktisk hjälp kring mobiltelefoner, berättar Maria. 

I BILD: ILLUSTRATION AV ÄLDRE PERSONER SOM GÖR OLIKA AKTIVITETER I EN PARK.

Samverkande

Sydnärkes folkhälsoteam, RF SISU och Askersunds respektive Hallsbergs kommun.

Relaterade artiklar

 • Folkhälsa

  Vi erbjuder verksamhet inom anhörigstöd och arbetar för att motverka ofrivillig ensamhet och främja livslångt lärande.

  Läs mer
 • Från ensamhet till gemenskap

  Vi erbjuder alternativa kontaktvägar och aktiviteter för att främja social gemenskap.

  Läs mer
 • Hälsofrämjande aktiviteter

  Vi arrangerar aktiviteter för att stärka den fysiska och psykiska hälsan.

  Läs mer
 • Våga vara digital

  Blir du lite nervös när du får en inbjudan till ett digitalt möte? Vi har studiecirklar för att bidra till digital trygghet. 

  Läs mer