Tillbaka

Självhjälpsgrupper för drabbade och anhöriga av psykisk ohälsa

Under oktober månad startar föreningen Balans Örebro tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan självhjälpsgrupper för drabbade och anhöriga av depression, utmattningsdepression eller bipolaritet.

Grupperna är uppbyggda utifrån Balansmodellen och pågår under åtta tillfällen. Känner du att det kan vara något för dig, anmäl dig till e-post balansorebro@gmail.com

 

Självhjälpsgrupp för DRABBADE
Start 27 oktober kl.17.30

Självhjälpsgruppen är sammansatt av individer som förstår och delar varandras sammanhang, vilket gynnar en otvungen stämning och att man vågar vara öppen med sina problem och utbyta erfarenheter av såväl praktiska som känslomässig natur. Detta bidrar till en förbättring av den sociala känslan, många deltagare upplever ett förbättrat allmäntillstånd och välbefinnande, potentiellt torde detta verka förebyggande på en negativ sjukdomsutveckling.

Självhjälpsgrupp för ANHÖRIGA
Start 28 oktober kl.17.30
I anhöriggruppen har man upplevt sig få en bättre insikt och acceptans av att ta del av andras erfarenheter samtidigt som man känt en avlastning av att få lätta på trycket när man har träffat människor med likartad problematik. Tystnadslöfte ger trovärdighet och trygghet samt skapar respekt för varandra.

 

Studiecirklarna genomförs under 8 tillfällen.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8 Örebro, lokal Zappa.

Anmälan och mer information: balansorebro@gmail.com,

tfn:073-899 67 99

Läs mer om föreningen Balans Örebro på deras hemsida