Tillbaka

"Studieförbunden är avgörande för så många av oss"

#DärförSV
"Under vingen Örebro län" är en ideell anhörigförening som riktar sig till personer som har förlorat barn eller syskon genom dödsfall. Föreningen samverkar med SV Örebro län, och en gång i månaden fylls våra lokaler på Fabriksgatan i Örebro av personer som kommit för att finna stöd och dela sorgen med andra genom samtalsträffar.

Föreningens arbete betyder mycket för många människor. Det spelar ingen roll hur barnen eller syskonen har dött. Sjukdom, olycka, suicid, spädbarnsdöd, under graviditeten, mord eller annat: orsakerna varierar – men sorgen och saknaden är den samma. 

Pernilla Löfquist Wedin, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, bekräftar att det är en verksamhet som berör många. 

– De ses i våra lokaler en gång i månaden och det är närmare 25 personer som kommer för att delta i samtalsträffarna. Det finns ett stort behov av att möta andra för att dela känslor, tankar och erfarenheter, eller bara finna stöd i att vara en del av ett sammanhang, säger Pernilla. 

"Utan er skulle vår förening inte ha en given plats att vara på och vi skulle inte kunna bedriva vår verksamhet på det sätt vi gör idag"

Under vecka 40 arrangerade SV Örebro län "Förening i fokus" med olika aktiviteter riktade till våra samverkande föreningar och föreningsaktiva. Vi bjöd bland annat in till en digital – livesänd föreläsning med Henrik Wahlström som föreläste om hur det är att leva med bipoläritet. På plats i våra lokaler för att ta del av sändningen var Under vingen. 

– I vår förening möter vi föräldrar och syskon som har förlorat barn/syskon genom dödsfall. Ibland är orsaken bakom dödsfallet suicid och suicid är alldeles för vanligt bland människor med till exempel bipolär sjukdom. Dessutom är anhöriga till någon som dött till följd av suicid också i riskzonen, säger Maria Eremo, Under vingen. 

Maria fortsätter och riktar ett varmt uppskattat tack till Studieförbundet Vuxenskolan:

– Utan er skulle vår förening inte ha en given plats att vara på och vi skulle inte kunna bedriva vår verksamhet på det sätt vi gör i dag. Studieförbunden är avgörande för så många av oss. Under vingen är politiskt obundna, men vi är måna om att studieförbunden finns kvar, avslutar Maria.

uv-logo-signatur.png


FOTO: PIA GYLLIN