Tillbaka

SV Kulturcollege lyfts fram vid viktigt beslut i Sveriges riksdag!

Riksdagsledamot Per Lodenius och Maria Östby, SV Örebro län
I bild: Riksdagsledamot Per Lodenius och Maria Östby, SV Örebro län

Under veckan har SV Örebro läns tidigare projekt SV Kulturcollege, SVKC, och Maria Östby, verksamhetsutvecklare och tidigare projektledare för SVKC, intensifierat sitt lobbyarbete. I torsdags lyftes SVKC fram vid flera tillfällen när ett enigt utbildningsutskott tog beslut om att regeringen särskilt ska se över hur tillgången av eftergymnasiala studier för särskoleelever ska stärkas. 

I torsdags tog utbildningsutskottet ett enigt beslut om ett tillkännagivande till regeringen att särskilt se över hur tillgången av eftergymnasiala studier för särskoleelever ska stärkas. I flera av de anföranden som följde i debatten omnämndes SV Kulturcollege som ett gott exempel för hur man kan rusta individer och stärka dem genom eftergymnasiala studier.

– Vi är otroligt stolta över att vårt arbete uppmärksammas på riksdagsnivå. Beslutet som har tagits är viktigt för många individer, men vi är väl medvetna om att mycket arbete kvarstår. Vi på SV Örebro län och SVKC kommer att fortsätta vårt arbete och när vi har ekonomiska förutsättningar är vi redo att starta en ny utbildningsomgång. Vi ger oss inte, säger Maria.

Redan i onsdags var Maria i Stockholm med anledning av utredningen En väl anpassad vuxenutbildning. Utredningen tillsattes av Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyfts-minister, i februari 2017. SVKC var inbjudna till samtal tillsammans med andra intressenter för att diskutera och göra medskick till Roger Mörtvik som leder utredningen. Under dagen blev det tydligt att SVKC:s arbete är viktigt för att stärka och uppmärksamma målgruppen.

– Roger Mörtvik ska bland annat kartlägga vilka möjligheter det finns till fortsatta studier efter gymnasiesärskolan. Vi ser fram emot fortsatt dialog där vår målgrupp är i fokus och där vi får möjlighet att djupare beskriva SVKC:s modell och dess betydelse för individerna som studerade hos oss under två år, avslutar Maria.

Bakgrund
SV Örebro län arbetar för att göra skillnad för individer och 2013-2016 fick vi ekonomiskt stöd från Arvsfonden för att utveckla och testa en ny utbildningsmodell för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet SV Kulturcollege, resulterade i en modell som innebär dagliga studier under två år i syfte att rusta och förbereda individen för arbete eller fortsatta studier.

Parallellt med utvecklingen av modellen bedrevs ett omfattande lobbyarbete för att synliggöra målgruppens begränsade möjligheter till studier efter gymnasiesärskolan. Idag fortsätter delar av projektet i egen regi i form av informations- och påverkansarbete.

Kontaktperson        
Maria Östby                   
Verksamhetsutvecklare, tidigare projektledare SV Kulturcollege, SV Örebro län                   
072-220 72 39            
maria.ostby@sv.se