Lättläst version saknas
Tillbaka

Sund mun i sund kropp

Den 19 april kom Linnea Rydman från Region Örebro län, Folkhälsoenheten för munhälsa, för att föreläsa om vikten av bra munhälsa. Linnea pratade om vikten av bra munhälsa, vad är sjukt och vad är friskt? Hur kan jag själv förebygga sjukdom i munnen?

Linnea är tandhygienist och verksamhetschef för kunskapsCentrum för äldres munhälsa. Så, den tänkta målgruppen för den här föreläsningen var egentligen seniorer… Men, ibland blir det inte riktigt enligt plan – men väldigt bra ändå! 

Pernilla Löfquist Wedin, verksamhetsutvecklare, berättar att det var en liten skara som kommit för att lyssna till föredraget om munhälsa. Men att det var ett tillfälle som verkligen inte fick gå förlorat. 

– Ibland klaffar det helt enkelt inte, och det var inte så många som dök upp. Men munhälsa är en så viktig fråga så vi kände inte att vi kunde låta det här tillfället få förlorat. Istället bjöd vi ner deltagare från en av våra cirklar i svenska. Och det blev ett jättebra tillfälle där de fick öva på att lyssna till ett föredrag på svenska, och samtidigt få värdefull information om munhälsa.

I BILD: LINNEA RYDMAN.