Lättläst version saknas
Tillbaka

SV Arena – Vems är skogen?

Den 3 april bjöd Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län in till en SV Arena för en offentlig dialog om äganderätt av skog och mark. Arenan uppstod utifrån markägarnas behov av att diskutera Vems är skogen? I panelen fanns sakkunniga representanter från Länsstyrelsen, Naturturism, LRF och Sveaskog.

Vems är skogen? En fråga som känns ganska enkel att svara på, den tillhör väl markägaren? Men det är inte alltid så enkelt. Helena Andreasson, jurist och tjänsteman vid Lantbrukarnas Riksförbund LRF, som sitter i panelen inleder med att gå igenom allemansrätten och äganderätt av skog och mark.

– Grundtanken med allemansrätten är att allmänheten ska kunna röra sig relativt fritt och ta del av naturen på någon annans mark, utan att störa eller förstöra. Tanken är inte att någon annans företag ska bedrivas på markägarens mark för att gå med ekonomisk vinst, säger Helena.

Helena berättar även att allemansrätten behandlas i brottsbalken och stöld, skadegörelse, nedskräpning och tagande av olovlig väg är fyra punkter som vi alla har att förhålla oss till när vi beträder någons mark.

– Vad räknas till exempel som stöld? Är det till exempel stöld att plocka tallskott från någons skog, frågar Helena deltagarna i publiken.

Diskussionerna mellan deltagarna och panelen visar att det finns stort utrymme för individuella tolkningar när det gäller allemansrätten och brottsbalken. Enligt Helena handlar det till stor del om omfattningen, mängden av exempelvis skadegörelse eller stöld.

Något som både panel och publik är eniga om är att markägaren bör bli tillfrågad om dennes ägor ska brukas av någon annans företag. Genom dialog kan kanske samsyn uppstå mellan markägare och företagare. Det finns dock viss irritation bland deltagarna då några känner att det inte spelar någon roll om de svarar nej, för då hävdas bara allemansrätten.

Diskussionerna mellan deltagarna och panelen är livliga och givande, det är många som vill passa på att yttra sina tankar:

Varför ska vi som brukare på landet stå för kostnader som uppkommer av att allmänheten ska få vandra fritt på vår mark? Borde inte de kostnader som uppstår betalas av staten?

Landsbygden behöver besök från stadsbor som bidrar till en levande landsbygd med butiker och banker.

Det finns en känsla av att jag måste bruka och avverka skogen fort för att min äganderätt inte ska naggas, vilket sker om skogen växer upp och blir ett skyddsområde för exempelvis ett område för en viss svampart.

Vem är skyldig att ersätta skadegörelse och andra aspekter som orsakats av någon annan än markägaren?

Fredrik Wallin, verksamhetschef för SV Örebro län och samtalsledare för kvällens SV Arena, avslutar dialogmötet med att uppmuntra deltagarna att ta kontakt med SV Örebro län för fortsatt diskussion om äganderätt av skog och mark. Han passar även på att påminna om vårens kommande SV Arenor, inbjudan kommer längre fram!

Bildkälla: Björn Dahlgren/Johnér Bildbyrå