Tillbaka

Tillsammans bryter vi ofrivillig ensamhet

Snart trillar det ner en informationsbroschyr i brevlådan hos dig som är 75 år och äldre, boende i Hallsbergs kommun. Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna, med stöd från Hallsbergs kommun, som syftar till att minska ofrivilliga ensamhet i Hallsbergs kommun.

Vi lever i en speciell tid och vår vardag präglas av restriktioner och rekommendationer till följd av coronavirus Covid-19. Vi vet att många människor saknar den sociala samvaron och längtar efter någon att prata med. 

– Enligt forskning så känner omkring 20 procent sig ensamma, det är en siffra som vi vill bidra till att minska. Vi ställer upp som medmänniskor som finns tillgängliga för att lyssna och prata. Förhoppningsvis kan vi bidra till att någon känner sig lite mindre ensam, säger Maria Östby, verksamhetsutvecklare inom folkhälsa på SV Örebro län.

Ring oss om du vill ha någon att prata med

I broschyren finns det telefonnummer till olika personer som du kan ringa till om du känner dig ensam och behöver någon att prata med.

Ett samarbete med stöd från Hallsbergs kommun

Samarbetet grundar sig i en idé från de samverkande organisationerna som hörde av sig till Hallsbergs kommun för att hitta ett sätt att nå ensamma äldre. Kommunen stöttar upp med produktion och spridning av informationsbroschyren som snart kommer att skickas ut.