Tillbaka

Två kulturföreningar har bildats

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro läns projekt Kulturföreningen syftar till att att utveckla det befintliga föreningslivet i Sverige och att göra det tillgängligt för nya medborgare. Det är en unik metod med fokus på mångfald och jämställdhet i föreningslivet.

-   Vi kan stolt presentera två nybildade kulturföreningar: Mångkulturella Föreningen Örebro och Kulturföreningen Symbios i Fellingsbro. Det har varit en spännande resa att följa från idé till verklighet. Nu ska det bli kul och intressant att se hur deras föreningar byggs upp, berättar projektledare Imad Farhan.    

-   Vi är en mötesplats för personer från olika kulturer som vill umgås tillsammans och lära av varandra. Alla som är nyfikna på olika kulturer är välkomna! Inom vår förening planerar vi nu bland annat inför att ha cirklar där vi lär ut datakunskap för seniorer, fortsätta ha föreläsningar om olika kulturer och mycket mer, berättar Katja Farhan, ordförande Mångkulturella Föreningen Örebro.    

TIA-DAGEN I ÖREBRO - 30 NOVEMBER
Kulturföreningen finansieras av TIA-medel från Länsstyrelsen Örebro län. Idag, 30 november, finns vi representerade på TIA-dagen i Örebro. Syftet med dagen är att ge stöd och information till anordnare som beviljats TIA-medel av Länsstyrelsen. Det kommer även att informeras om olika insatser som bedrivs i länet, och där kommer Kulturföreningen att berätta om sin verksamhet.

Mångkulturella Föreningen i ÖrebroKulturföreningen Symbios i Fellingsbro 

Kulturföreningen Symbios i FellingsbroMångkulturella Föreningen Örebro