Tillbaka

Uppskattat anhörigcafé i Örebro

Under 2023 har SV Örebro län arrangerat åtta caféträffar med olika kulturinslag för anhöriga och deras närstående. I år har vi bland annat bjudit på bokskatter, uppträdande från Rockkören och bildvisning på Anhörigcentrum i Örebro.

Som anhörig är det värdefullt att få ökad kunskap både kring den närståendes och den egna situationen som anhörig. Därför arrangerar SV Örebro län olika mötesplatser som ger utrymme för erfarenhetsutbyte, tankar och känslor.

Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, berättar att caféträffarna är ett stående inslag som inträffar en gång i månaden. Träffarna syftar till en fin positiv stund med olika kulturinslag i form av musik, föreläsningar och samtal.

– Vi vill erbjuda olika aktiviteter riktade till anhöriga för att stärka och ge stöd i rollen som anhörig. Anhörigcaféerna vänder sig till både anhöriga och närstående för att ge delad upplevelse och glädje i vardagen.

Under 2023 har följande aktiviteter ägt rum:

  • Bokskatter - Patientbiblioteket på Universitetssjukhuset har varit på plats och tipsat om böcker inom olika genre. De har kommit en gång på våren, en gång på hösten.
  • Om hälsans fyra hörnpelare
  • Ornitolog - om fågellivet kring Naturreservatet Oset
  • Bildvisning - Örebro från början av 1900-talet
  • Rockkören från SV Örebro län
  • Minnen från en journalist
  • Sånger i advent 

Anhörigcaféet arrangeras i samverkan med Anhörigcentrum Örebro kommun, Röda korset, Alzheimer Örebro och Region Örebro län.