Tillbaka

Våga prata 5 minuter 5 maj #5min5maj

Torsdag den 5 maj bjuder SV Örebro län, Hjärnkoll Örebro län och NSPH in till en kunskapshöjande eftermiddag där politiker och allmänhet möter varandra och vågar prata om psykisk ohälsa. 

SAMHÄLLET PÅVERKAR BEFOLKNINGENS psykiska hälsa. På Folkhälsomyndighetens sida dinpsykiskahalsa.se kan du bland annat läsa att psykisk hälsa handlar om "hur du mår och trivs i vardagen och om din förmåga att hantera livets upp- och nedgångar."

– Eftersom politikerna styr många samhällsfunktioner vill vi vara en del i att skapa engagemang, intresse och kunskap inom området.

UNDER EFTERMIDDAGEN kommer personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och anhöriga att berätta sin historia. Politikerna kommer att delta i en interaktiv dialog där de får svara på tankeväckande påståenden och reflektera kring dem.

ALLA PARTIER i Örebro kommun och Region Örebro län har blivit inbjudna att delta, och på torsdag kommer 8 av 9 att vara på plats.

#VÅGAPRATA       #5MIN5MAJ

VÅGA PRATA PSYKISK OHÄLSA

5 MAJ, KL. 12.30–14.00
Entréscenen Kulturkvarteret

Våga prata 5 min 5 maj poster.png