Tillbaka

Våga prata om psykisk ohälsa: Hur kan jag hjälpa en kollega eller kurskamrat som inte mår bra?

Den 5 maj bjöd vi in till ett digitalt evenemang för att uppmärksamma betydelsen av att våga fråga sin kollega eller kurskamrat hur hen mår – och att våga lyssna. Arrangemanget anordnades av föreningen (H)järnkoll Örebro, i samverkan med SV Örebro län. 

I det digitala mötet samtalade Elin Branhammar, samordnare (H)järnkoll Örebro län, med Tina Essner, hjärnkollsambassadör och socionom, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och sjukskrivningar från arbete. Tina berättade vad som har hjälpt henne på vägen, och vad hon önskar att människor i hennes närhet hade gjort mer av. 

Arrangemanget vände sig främst till personer i yrkesverksam ålder, för att bidra till ökad kunskap om betydelsen av att våga prata om psykisk ohälsa – och värdet av att våga fråga hur någon mår. 

– I anslutning till Elins och Tinas samtal fick deltagarna svara på en kort utvärdering och den visade att det här var ett format som uppskattades. Föreningen gör ett fantastiskt arbete med att våga öppna upp till samtal om psykisk ohälsa, vilket är livsviktigt på många sätt och jag är glad över vårt fina samarbete, säger Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.

Tillsammans gör vi mer

På SV Örebro län har vi som mål att samverka med andra aktörer för att tillsammans nå fler i länet med folkhälsofrämjande insatser. Vi vill även bidra till ökad kunskap genom insatser som exempelvis föreläsningar.

Maria har jobbat tillsammans med föreningen i många år och denna gång kunde SV stötta med lokal, tekniskt utrustning och marknadsföring. Maria var även med under evenemanget och skötte tekniken i Zoom. 

– Tillsammans med föreningslivet kan vi göra mer och nå fler. Arrangemang som detta ger föreningen och SV möjlighet att nå fler människor och bidra till att fler får ta del av folkbildningsaktiviteter. 

Bakgrund

Den 5 maj är Riksförbundet (H)järnkolls årliga kampanjdag då de startar samtal om psykisk ohälsa på gator och torg, i debattartiklar och genom sociala medier.