Tillbaka

Valdebatt med SPF Seniorerna Hallsberg

Den 30 augusti ägde en valdebatt rum i Equmeniakyrkan i Hallsberg som lockade 25 åhörare. Deltog gjorde politiker med länsanknytning från samtliga partier i riksdagen. Politikerna tog plats i panelen framför moderatorerna Margareta Strömberg och Christer Einarsson från SPF. På plats var även Ibrahim ”Ibbe” Altamimi, verksamhetsutvecklare från SV Örebro län.

Ibrahim Altamimi_Verksamhetsutvecklare SV Örebro län300x300.jpgIBBE BERÄTTAR ATT SV var med i planeringen av debatten och att anledningen till varför är enkel. SPF Seniorerna är en av SVs största medlemsorganisationer och vår samverkan går långt tillbaka. SPF Seniorerna bevakar och opinionsbildar kring frågor som rör äldre, prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende och rätt att arbeta. 

– Som SPF Seniorernas studieförbund är det här också frågor som är viktiga för oss på SV. I en demokrati är det viktigt att allas röster får höras och att man får relevant information som man kan grunda sitt beslut på. Det vill säga vilket parti man vill ska leda Sverige, eller om man vill rösta blankt, säger Ibbe.  

Poitikerna vill mycket, men hur mycket kommer att hända?

NÄR ALLA HÄLSATS VÄLKOMNA gick Christer igenom debattreglerna och lottade fram talarordningen. Därefter tog Margareta över och ställde frågor till politikerna medan Christer höll ordning på talarordning och tider för svar och repliker. 

DEBATTENS FÖRSTA FRÅGA riktade sig till alla ”Vilka frågor anser du och ditt parti är de viktigaste i vår kommun, när det gäller de äldres situation?”. Vidare följde frågor om trygghet, digitaliseringens konsekvenser och fysisk tillgänglighet. 

– Det framgick av alla debattinläggen att partierna vill göra mycket och är positivt inställda till oss äldre. Men sedan är det en fråga om hur mycket som kommer att hända. I bästa av fallen gav debatten deltagarna en tankeställare, säger SPF Seniorerna Hallsberg. 

Folkbildningen värnar demokratin

ETT AV STATENS FYRA SYFTEN MED FOLKBILDNING är att den ska bidra till att stärka och utveckla demokratin. Folkbildningen ska även göra det möjligt för fler att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

– Genom att planera, arrangera och medverka i arrangemang som detta bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin och att fler får möjlighet att engagera sig och påverka, avslutar Ibbe.


I BILD FRÅN VÄNSTER: Viktoria Svanberg (SD), Anders Lycketeg (C), Lars O. Molin (KD), Mats Gunnarsson (MP), Willhelm Sundman (L), Ulrika Björklund M(), Göril Thyresson (V), Magnus Andersson (S).

Noteras kan att representanterna från KD, MP och L inte är lokala politiker i Hallsberg.

KOMMENTAR

SV är en politiskt obunden organisation och vår medverkan är utan politisk anknytning.