Tillbaka

Välkommen på Erfarenhetsseminarium

Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till Erfarenhetsseminarier för samhällsintresserade idébärare och entreprenörer.

Under 2017 genomför Partnerskapet för sociala innovationer fyra erfarenhetsseminarier som vänder sig till samhällsintresserade idébärare och entreprenörer. Syftet med seminarierna är att skapa förutsättningar för diskussioner och erfarenhetsutbyte för dig som intresserar dig för samhällsutmaningar och hur nya idéer kan utvecklas och realiseras.

Du som är intresserad av dessa frågor är hjärtligt välkommen att delta. Du kanske själv har en idé du vill diskutera med andra eller du kanske befinner dig mitt i ett utvecklingsarbete som du vill dela med dig erfarenheter av?

På seminarierna lär vi av varandra. Vi reflekterar gemensamt över hur nya idéer kan realiseras och vilka hinder man möter på vägen.

Program
Program för samtliga seminarier (pdf)

Bakgrund
Partnerskapet för sociala innovationer är ett regionalt samverkansforum. Syftet är att stötta framväxten av idéer som kan utvecklas till sociala innovationer.