Tillbaka

Vårt arbetssätt för matchning inom de gröna näringarna funkar

I onsdags var Björn Brunnberg, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län, och Susanna Jordán, tidigare projektledare för SV Örebro läns projekt Matchning mot jobb på Länsradion för att prata matchning av arbetskraft inom de gröna näringarna.

Björn och Susanna gästade Länsradion för att berätta om projektet Matchning mot jobb. Genom projektet har man utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt för att förse företag inom de gröna näringarna med arbetskraft, samtidigt som nyanländas kompetens och erfarenheter tillvaratas.

Lyssna till inslaget med Björn och Susanna, ca. 1.10.17 in i sändningen

Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro län – Jag är otroligt stolt över vårt arbete. Vi har tagit fram ett arbetssätt som funkar, vi matchar arbetsgivare i behov av arbetskraft med individer som har kunskapen och viljan att jobba inom de gröna näringarna – en bransch i stort behov av arbetskraft, berättar Björn.

Regeringen satsar på gröna jobb
I onsdags, den 17 januari, presenterade regeringen en satsning på gröna jobb. Mellan 2018 och 2020 satsar de totalt 910 miljoner kronor. Förhoppningen är att omkring 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa ska sysselsättas i form av praktik, moderna beredskapsjobb eller andra subventionerade anställningsformer till långtidsarbetslösa.

I pressmeddelandet som regeringen släppte i onsdags säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, att förhoppningen är att de som deltar i satsningen ska kunna anställas inom de gröna näringarna efter ett år. Han lyfter även det faktum att många företag inom de gröna näringarna har svårt att rekrytera personal.

– Vi på SV Örebro län har arbetat med just den har frågan genom projektet, april 2017 – december 2017. Vi har en utarbetad metod som bevisligen fungerar. På den här korta tiden fick 15 personer praktik och i åtta fall övergick praktiken till en anställning, fortsätter Björn.

– Projektet är avslutat men vi fortsätter att jobba på. Håkan Karlsson som var praktiksamordnare i projektet fortsätter att matcha arbetsgivare med rätt individ. Håkan har stor branschkunskap inom de gröna näringarna, något som är en framgångsfaktor för en lyckad matchning, avslutar Susanna.

SV Örebro län vill fortsätta att driva projektet
– Vi jobbar för fullt för att finna ny finansiering till projektet, vi vill driva det i minst två år till, avslutar Björn.


Matchning mot jobb finansierades av Tillväxtverket och SV Örebro län.
I projektet var Lantbrukarnas Riksförbund Örebro och Arbetsförmedlingen i Örebro län betydande samarbetspartners.

Foto: Lena Öritsland/Johnér Bildbyrå