Tillbaka

VI BYTER GRAFISK PROFIL

BRA ATT VETA:
Under året kommer vi succesivt att byta grafisk profil. Det innebär att du kan komma att ta del av både orange och grönt material från oss innan vi har hunnit ställa om. 

Anledningen till att vi "målar om" är för att vi ansluter till den nationella grafiska profilen som används av SV över hela landet. Vi vill presentera en helhet där våra olika kanaler harmoniserar; hemsidan, sociala medier, tryckt material, film osv.

Genom att ansluta till den nationella profilen blir det även enklare för oss att samverka med andra avdelningar, vilket gör att vi kan bredda vårt arbete och utbud. 

  • Nationell grafisk profil. 
  • En grafisk helhet där våra kanaler harmoniserar. 
  • Enklare att samverka och att bredda vår verksamhet. 


FRÅGOR?

Fredrik Wallin
Avdelningschef, SV Örebro län
fredrik.wallin@sv.se 
076-100 05 12