Tillbaka

Vi har ett stort ansvar att nå personer i alla delar av samhället

Studieförbundet Vuxenskolan finns för bildning, kultur och lokal utveckling i hela landet. På många orter är studieförbunden de enda aktörerna som erbjuder fritt och frivilligt lärande och stöd till det lokala civilsamhället. Trots en väletablerad verksamhet i hela landet har det under det senaste året stötts på utmaningar, inte minst på grund av pandemins effekter på samhället men också i den kritik mot studieförbunden som lyfts i debatten.

Lars Berge-Kleber, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, berättar hur verksamheten har hanterat det senaste årets utmaningar.

– Vi har arbetat för att ställa om vår verksamhet digitalt, samt med att stötta föreningar i en digital övergång. Studiecirklar, föreläsningar och kulturarrangemang har tagit plats i digitala rum och mindre fysiska träffar har gått att genomföra utomhus. Det digitala mötet är här för att stanna, men som ett komplement till fysiska träffar och gör det möjligt för än fler att delta. Det är viktigt för oss att fortsätta driva verksamhet som möjliggör möten, inte minst i en tid där många lever väldigt isolerade säger Lars.

Digital förbundsstämma samlade 300 folkbildare

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma genomfördes digitalt under helgen och samlade 300 folkbildare från hela landet. Vid stämman gjordes ett gemensamt uttalande som bland annat lyfter att vårt uppdrag är lika viktigt idag som när Studieförbundet Vuxenskolan bildades.

– Det vilar ett stort ansvar på SV att fortsatt sträva efter att nå fler människor i vårt län, i alla delar av samhället och i alla delar av livet. Vår verksamhet kan inte förminskas till enskilda ämnen, det arbete vi bedriver som studieförbund bidrar till att stärka demokratin, individens rättigheter och lokal utveckling, avslutar Lars.

 

Lars Brege-Kleber
Ordförande, SV Örebro län

Fredrik Wallin
Avdelningschef, SV Örebro län
fredrik.wallin@sv.se
076-100 05 12