Lättläst version saknas
Tillbaka

Vi vågade prata psykisk ohälsa!

TORSDAGEN DEN 5 MAJ fylldes entrén i Kulturkvarteret av människor. Allmänhet, föreningsaktiva och politiker var inbjudna till samtal om psykisk ohälsa inom ramen av "Våga prata 5 minuter 5 maj". Arrangemanget är en uppmaning om att våga prata för att bidra till ökad öppenhet och förståelse för psykisk ohälsa. Elin Branhammar, samordnare Hjärnkoll Örebro län inledde med att hälsa alla varmt välkomna till en eftermiddag för kunskap och samtal. 

I BILD: ELIN BRANHAMMAR, HJÄRNKOLL ÖREBRO LÄN.

Vilka risker för normer med sig?

ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER representerades av Caroline Daly som började med att introducera oss i området normer och hur de kan bidra till stigma. Caroline hade även några viktiga medskick till publiken. Hon uppmanade var och en till reflektion om vilka normer som finns kring psykisk ohälsa i samhället, eller i den verksamhet man befinner sig.

 • Vilka risker för våra normer med sig?
 • Hur kan var och en ta ansvar för att skapa ett mer rättvist samhälle?


Ett samhälle
som är i linje med de mänskliga rättigheterna om att alla människor förblir fria med lika värdighet och rättigheter.

I BILD: CAROLINE DALY, ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER.

Våga se och lyssna på individen

SEDAN TOG HJÄRNKOLLSAMBASSADÖRERNA Maria Hellsten, Tina Essner och Nina Larsson plats på scnenen. De delade med sig av tre korta föredrag som alla beskrev psykisk ohälsa utifrån sina erfarenheter i livet. Även de gjorde viktiga medskick till dem som lyssnade.

 • Våga se och lyssna på individen som står framför dig!
 • Du som står brevid en individ som mår dåligt, tappa inte tron på att det kan bli bättre!
 • Anhöriga behöver få stöd i sin situation; ett gott bemötande och hjälp kring alla kontakter gör stor skillnad!

I BILD: NINA LARSSON, MARIA HELLSTEN, ELIN BRANHAMMAR OCH TINA ESSNER, HJÄRNKOLL ÖREBRO LÄN.

Vad krävs för att kunna berätta?

NU VAR DET POLITIKERNAS TUR att ta plats på samma scenen, och trångt blev det! Men glädjande var att åtta av nio inbjudna partier fanns representerade och nästan alla partier hade två representanter, en från kommun och en region.

ELIN FRÅN HJÄRNKOLL ledde sedan politikerna genom en rad påståenden där de fick ta ställning med JA eller NEJ

 • "Du har börjat ett nytt jobb efter en utmattningsdepression. Berättar du om det på jobbet?"

 • "Jag mår psykiskt dåligt. Jag vet vart jag ska vända mig."
  – Här var alla insatta i att det i första hand är primärvården, vårdcentralen. Elin uppmärksammade även om 1177, psykakuten och vid fara för liv 112. 

 • "Jag har tillräcklig kunskap kring psykisk ohälsa och vad det innebär."
   – Nästan alla uppgav att de skulle behöva mer kunskap!

I BILD: MEDVERKANDE POLITIKER.

Minglet blev en hit med samtal mellan brukarorganisationer och politiker

ARRANGEMANGET AVSLUTADES MED att politikerna fick ställa frågor till hjärnkollsambassdörerna följt av mingel i foajen. Bland politikerna uttrycktes intresse att få höra ambassadörernas berättelser i sin helhet och vi ser fram emot fortsatta samtal i liknande forum.

– Det känns väldigt positivt att merparten av partierna ville vara med och lyssna på Hjärnkollambassadörer och reflektera kring kluriga påståenden. Minglet efteråt blev en hit där brukarorganisationer och politiker fick möjlighet att lyfta frågor med varandra. Jag hoppas att alla tog med sig något från eftermiddagen och att politikerna ser till att det blir en fortsättning i arbetet mot att deras partier ska ha tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa, säger Elin från Hjärnkoll.

I BILD: NINA LARSSON, MARIA HELLSTEN, ELIN BRANHAMMAR OCH TINA ESSNER, HJÄRNKOLL ÖREBRO LÄN.

SV ÖREBRO LÄNS verksamhetsutvecklare inom folkhälsa, Maria Östby, berättar att det är glädjande att samverka med andra organisationer och aktörer för att skapa mötesplatser som bidrar till ny kunskap, förståelse och nya kontakter mellan människor.

– Det är stärkande och glädjande att få samverka kring ett arrangemang som detta. Elin Branhammar samordnare inom Hjärnkoll Örebro län och Anna Norrefalk brukarinflytande samordnare och samordnare inom NSPH är fantastiska att samverka med. Fint också att se hur de politiska partierna tog tillfället i akt att mingla och ställa frågor till föreläsare och föreningsrepresentanter på plats. Det är väl just arrangemang som dessa som bidrar till att stärka och utveckla individer och då också samhället i stort. Vi ser fram emot fler liknande tillfällen av bildning, där lärande sker i kontakten mellan människor, avslutar Maria.

I BILD: MARIA ÖSTBY, SV ÖREBRO LÄN.

ARRANGEMANG

"Våga prata 5 minuter 5 maj" var ett arrangemang mellan Hjärnkoll Örebro län och Nationell samverkan för psykisk hälsa NSPH och SV Örebro län.