Tillbaka

VildmarksAutisterna

Under våren 2018 har Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län inlett ett samarbete med föreningen VildmarksAutisterna. Föreningen har funnits sedan 2011 och har som ändamål att främja vildmarksintresset hos personer med asperger eller liknande autismdiagnos. Föreningen har även målsättning om att sprida vetenskapligt grundad information och kunskap om autism.

Välkommen på konferens om autistisk forskning

I ett samarbete mellan VildmarksAutisterna, Autism- & Aspergerföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län arrangeras konferensen AutSpace för autistiska personer den 3-6 maj i Kloten, Kopparberg.

Konferensen kommer till stor del att handla om autistisk forskning vilket innebär forskning som berör autism och samtidigt utförs av forskare som själva befinner sig inom autismspektrum. Ett flertal forskare kommer att delta vid konferensen och hålla workshops där bland annat autistiska förmågor och kommunikation kommer att tas upp. Utöver workshops, föreläsningar och samtal kommer deltagarna att erbjudas olika friluftsaktiviteter, exempelvis vandring, kanotpaddling och fiske.

Informations- och planeringsträffar
Inför detta tillfälle kommer informations- och planeringsträffar att genomföras på Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8, Örebro.

Aktuella datum är 27 mars kl. 17.30-19.00 och 10 april kl. 15.30-17.00.

Vid träffarna kommer det ges information om AutSpace och möjlighet att bidra med innehåll till konferensen.

– Liknande konferenser för och av autister, har under flera år arrangerats i England och i USA. Vi hoppas att det kan bli ett återkommande event också i Sverige, säger ordförande för VildmarksAutisterna Serena Hasselblad.


Vill du veta mer?
Vill du veta mer om konferensen AutSpace eller delta vid planeringsträffarna var god kontakta Serena Hasselblad, ordförande VildmarksAutisterna.

Kontaktuppgifter: serenahasselblad@yahoo.se eller autistisk.konferens@gmail.com
Föreningens hemsida: www.vildmarksautisterna.se

Foto: VildmarksAutisterna