Tillbaka

”Att ha en meningsfull tillvaro och ingå i en gemenskap är oerhört viktigt”

Här i Örebro län är äldres situation högt prioriterat av oss på Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi var många som blev tårögda när SVT bjöd hem oss till Henning och Saimi i dokumentären ”Sveriges bästa hemtjänst”. Henning, en av många äldre som lever i ensamhet, som längtar efter att få kontakt, att bli sedd och lyssnad på. Saimi som slutar äta och börjar svälta. Var sjätte person över 80 år i Sverige svälter ihjäl idag, enligt överläkare och professor Yngve Gustafson. Och det handlar inte om brist på mat utan om brist på närhet och kärlek. Det är en skrämmande utveckling.

Studieförbundet Vuxenskolan finns på äldreboenden i 150 kommuner. På kurser och i studiecirklar i allt från vävning till graffiti. 2015 hade Studieförbundet Vuxenskolan 60 aktiva 100 åringar och av våra drygt 200 000 deltagare är närmare hälften 65 år och äldre.

Tyvärr handlar diskussionen om äldres situation ofta om omsorg och sjukvård. I verkligheten handlar det om så mycket mer. Att ha en meningsfull tillvaro och ingå i en gemenskap är oerhört viktigt. Äldre som mist sin livspartner och sin vänskapskrets vill ingå i nya former av gemenskap, skapa en ny social samvaro och vara delaktiga. Den här bilden får vi bekräftad i möten med de äldre vi träffar.

En av våra uppgifter är att se till att människor som Henning får möjlighet att träffa andra och fortsätta att utvecklas hela livet. Vi vet att kreativa mötesplatser ger människor möjligheter till reflektion, bildning och samhällsengagemang, oavsett om man är 25 eller 85 år gammal.

Kultur i vården heter en verksamhet som vi på Studieförbundet Vuxenskolan bedriver här i Örebro län. Inom den verksamheten har SV besökt ett 60-tal avdelningar/boenden i veckan. Totalt är det ett 30-tal ledare på SV Örebro län som varje vecka besöker boenden runt om i länet.
 
För demenssjuka kan högläsningen vara det enda alternativet att ta del av en bok eller en tidning. Läsningen kan väcka minnen och öppna dörrar till livet som var. Plötsligt kommer de ihåg saker som under flera år varit inbäddade i dimma.

Ett av regeringens kulturpolitiska mål är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Det gäller alla människor. Även våra äldsta som finns på avdelningar inom vård och omsorg eller är beroende av hemtjänst i sina hem. Människor som deltar i en kulturell aktivitet aktiverar helt andra delar av hjärnan än de som konsumerar kultur som passiv åskådare. Det finns många studier som visar att stimulans av äldres minnen och sinnen genom färg, form, musik och massage kan bromsa sjukdomsutveckling och bryta känslor av ensamhet som många gånger leder till nedstämdhet och depression.

Idag gör vi på Studieförbundet Vuxenskolan kulturevenemang  och andra aktiviteter på äldreboenden i ungefär hälften av Sveriges kommuner. Vi skulle vilja göra ännu fler, för att vi vet att det gör skillnad.

SVTs dokumentär har riktat strålkastarljuset på en viktig fråga. Nu hoppas vi att Sveriges kommuner, landsting och regering investerar mer i folkbildning och kultur för äldre, det behövs.

Björn Brunnberg, avdelningschef, Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.
Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan.