Tillbaka

Folkbildning, integration och kunskap i nytt projekt i Askersunds kommun

För att korta ner etableringstiden för asylsökande och snabba på integrationen i Askersunds kommun har Jan Grounes anställts som samordnare av den ideella sektorn. Projektet kallas för FIKA – folkbildning, integration och kunskap i Askersunds kommun.

ABF och Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län har fått i uppdrag av Askersunds kommun att samordna hela den ideella sektorn i kommunen i syfte att korta etableringstiden för asylsökande. Därför har nu Jan Grounes anställts som samordnare.

-    Det känns väldigt kul och spännande! Det finns många engagerade människor i Askersunds kommun som vill hjälpa till. Jag kommer främst att ha kontakten med den ideella sektorn och inventera vilka ideella resurser som finns i kommunen, säger Jan.

Tisdagen den 1 mars började Jan Grounes sin tjänst som samordnare av ideell sektor i kommunen. Jan kommer att ha kontorsplats på SVs kontor på Sundsbrogatan 16 i Askersund. Han kommer att samordna alla ideella krafter i kommunen med fokus på utbildning på asylboenden och jobba för att korta vägen från ankomst till arbete och bostad.

-    Det första jag kommer att göra är att tillsammans med kommunens integrationsstrateg besöka alla asylboenden i kommunen för att ta reda på vilka behov som finns och berätta mer om våra roller. Vi vet redan nu att vi behöver ordna med sommaraktiviteter för alla barn och ungdomar, säger Jan.


Kontaktperson: Jan Grounes, tfn: 070-698 96 10.