Tillbaka

Folkhälsa och funktionsrätt ligger Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län varmt om hjärtat

Rapporter från Folkhälsomyndigheten visar på att hälsan i befolkningen för de allra flesta är god och utvecklas positivt, men det skiljer sig mellan olika grupper. För personer med funktionsnedsättning rapporteras istället sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan en funktionsnedsättning. Hösten 2019 vill SV Örebro län satsa än mer på området hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Vi möts ständigt av information om hälsa och vilka val vi kan göra för att må bättre. Det informeras kontinuerligt kring vilken mat som för stunden sägs vara nyttigast, stresshantering, relationsråd och vilken träning som ger bäst effekt. Vi är många som kan samtala med kollegor och vänner kring detta och själva söka mer information. Det går även att betala för tjänster som exempelvis stresscoacher eller personliga tränare. Det är dock långt ifrån självklart för alla att ha någon att samtala med, att anlita extern hjälp eller att själv söka information. Här finns en lucka som folkbildningen kan fylla.      

-     Vi önskar skapa en mötesplats där det finns utrymme att samtala, reflektera och ställa frågor kring områden som mat, sömn, vila och relationer, och samtidigt få testa på exempelvis avslappning och goda mellanmål. Det här gör vi för att tillgängliggöra kunskaper för den enskilde individen, vilket ökar personens valmöjligheter, berättar verksamhetsutvecklare Maria Östby.

Studiecirkel startar till hösten
Vi inleder under hösten med en kostnadsfri studiecirkel, där vi under åtta tillfällen får möjlighet att dela erfarenheter, testa aktiviteter och ha roligt tillsammans. På så vis skapas förutsättningar för en mer hälsosam vardag och ett ökat välmående. Studiecirkeln sker i anpassat tempo och vi lämnar pekpinnarna utanför. Maria Östby, verksamhetsutvecklare inom områdena folkhälsa och funktionsrätt vid SV Örebro län, ser fram emot att bidra med kunskap och kontakter.

-     I artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning slås det fast att personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och ska inte diskrimineras. Vi behöver hjälpas åt att skapa arenor för kunskapsutbyte för de som inte har det naturligt i sin vardag. SV Örebro län vill bidra till en god och jämlik hälsa för alla.

Start: Vid ses åtta måndagar, med start 9 september, klockan 17:00
Anmälan: orebrolan@sv.se eller 019-611 94 80
Läs mer: https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/kurser/fritid---ma-bra---traffar-32516/ 

Behöver du extra hjälp till, från eller under aktiviteten är det viktigt att du tar med dig en ledsagare eller personal. 

Kontakt
Maria Östby
Verksamhetsutvecklare
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39