MUCF bidragsstämpel.png

Hej demokrati! – Ett projekt för ökad kunskap om demokrati bland utrikesfödda

I augusti startade projektet Hej demokrati! som syftar till att öka utrikesföddas kunskap om demokrati. Det är viktigt att ha en förståelse för att alla inte vet vad det innebär att leva i en demokrati. Det medför att det finns ett stort behov av att prata om hur demokratiska värderingar och strukturer påverkar vardagen, relationer och arbetsliv. 

Projektet ”Hej demokrati! Mitt val och demokratiprat över mat” drivs av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och genomförs i samverkan med SV Väst, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Både SV Örebro län och SV Väst har lång erfarenhet av att jobba med insatser riktade till utrikesfödda. I verksamheten möter SV människor som har bott i Sverige en längre tid, men som har låg eller ingen kunskap om hur det är att leva och verka i en demokrati.

Det är dags att prata om demokrati på ett nytt sätt

Demokratin kan inte tas för given. Vi behöver prata om demokrati på ett nytt sätt med en förståelse för att alla inte vet vad det är och vad det faktiskt innebär.

PROJEKTET VILL TA DEL AV ERFARENHETER från utrikesfödda som vill berätta hur det är att komma till ett nytt land. I vilka situationer hade de behövt veta mer om hur samhället är uppbyggt, och hur både organisationers, myndigheters och personers agerande påverkas av demokratiska grundläggande värderingar?

– Vi möter ofta människor som kommer från ett land utan demokratiska värderingar vilket leder till krockar och missförstånd i vardagen. Många vittnar om att de inte har någon tillit till myndigheter och att de inte förstår varför saker och ting är på ett visst sätt, säger Shahla Ojagh projektledare SV Örebro län.

Målgruppens erfarenheter och frågor i fokus

DELTAGARNAS TANKAR OCH ERFARENHETER av hur det är att vara ny i en demokrati kommer att ligga till grund för en ny studiecirkel med tillhörande studiematerial “Hej demokrati!”. Materialet ska spridas till de som vill jobba med demokrati ur ett bredare perspektiv som utgår från individen. 

– Genom att utgå från deltagarnas frågor och upplevelser kan vi prata om demokrati på ett sätt som ligger nära individen och inte så abstrakt. Vår förhoppning är att fler organisationer vill ta del av materialet och bidra till en starkare demokrati, avslutar Shahla.

KONTAKT OCH MER INFORMATION

SV ÖREBRO LÄN

Shahla Ojagh är projektledare och cirkelledare för projektet i Örebro län. Hör av dig till henne om du vill vara med i projektet, eller om du vill veta vad som är på gång i Örebro län.

[Ladda ner högupplöst bild på Shahla]
[Ladda ner konceptmärket "Hej demokrati"]

SHAHLA OJAGH
SV Örebro län
shahla.ojagh@sv.se
070-855 61 85

FAKTA OM PROJEKTET

PROJEKTÄGARE 
SV Örebro län

PROJEKTNAMN
HEJ DEMOKRATI! Mitt val och demokratiprat över mat.

SAMVERKANSPARTNERS 
SV Väst och SVs förbundskansli

FINANSIÄR
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

PROJEKTPERIOD
1 augusti 2022 – 31 juli 2023

TILL HEJ DEMOKRATI!