Tillbaka

I Laxå promenerar vi i sann folkbildningsanda, dialog, erfarenhetsutbyte och ny kunskap står i fokus

          Asyl-, migrations- och integrationsfonden, logotype 


                                                                                                                     
Promenad i Laxå
Genom Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns projekt Utveckling från dag ett får asylsökande möjlighet att lära sig svenska och samhällskunskap. Syftet med projektet, som finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden och SV Örebro län, är att förkorta etableringstiden vid uppehållstillstånd.

Kärnan i folkbildning är gemensamt lärande, att lära av varandra genom dialog och erfarenhetsutbyte, något som kan göras på många olika sätt. Tidigare i våras inledde projektet och ÖLIF/SISU ett samarbete där vi tittade på möjligheter till gemensamma aktiviteter. Det visade sig att det finns en grupp kvinnor som promenerat tillsammans under 17 år på tisdagar och torsdagar i Laxå. De går tillsammans med Annika Söderberg, hälsoutvecklare vid Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF/SISU. Vi började gå tillsammans!

En solig vårdag i slutet av april var det dags för ytterligare en gemensam promenad. Den här gången slöt även deltagare från SFI Laxå upp tillsammans med Charlotta Beckelin, lärare SFI, Kristin Roswall, hälsoutvecklare - integration, ÖLIF/SISU, och Jennifer Stoor, projektledare, Språkvän. Totalt promenerade över 25 personer tillsammans i sann folkbildningsanda.

– Det är väldigt roligt att vi som olika aktörer kan samverka "över gränserna". Det här är ett fantastiskt exempel på gränsöverskridande arbete. Och det är precis det här som jag tror är viktigt för en lyckad integrering och en förkortad etableringstid, säger Jeanette Ohlsson, projektledare, Utveckling från dag ett.

Under promenaden fick deltagarna uppleva naturen och den svenska våren samtidigt som de lärde sig nya ord och meningar. Det visade sig att det inte är helt enkelt att skilja på skog, träd, tall, gran, gren, stam och stubbe. Det visade sig även vara svårt att skilja på mossa och mössa, kotte och kudde. Efter promenaden kunde många av deltagarna återge och förstå de ord som diskuterats under promenaden.

Promenad i Laxå

Promenad i Laxå

– Det här är jättebra, alla blir så glada när det är dags för promenad och de följer gärna med! De får göra något roligt som skiljer sig från vardagen samtidigt som de får träna på svenska och lära sig om Sveriges skog och natur, säger Denana Holmberg, utbildningsledare Utveckling från dag ett.

Under promenaden var det god stämning och alla pratade glatt med varandra, men det finns även ett stort allvar bakom anledningen till att alla var där. Att lämna sitt hemland, nära och kära, studier, karriär och minnen bakom sig för att fly till ett främmande land i hopp om en trygg framtid är något som många av oss bara kan försöka att föreställa sig. Men det är verklighet för många av våra medmänniskor. Tillsammans gör vi mer, tillsammans kan vi lägga grunden för en trygg framtid i Sverige.

– Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad!

Bakgrundsinformation – Utveckling från dag ett
Studieförbundet Vuxenskolans projekt Utveckling från dag ett syftar till att utveckla och testa en metod som förkortar den asylsökandes väg från ansökan till etablering och försörjning i Sverige.

Projektet finansieras av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) och startade den 1 juli 2016. Projektet kommer att pågå under 2,5 år där bland annat 1200 asylsökande ska ges undervisning i svenskundervisning och samhällskunskap. Deras studie- och yrkesbakgrund kartläggs samtidigt som de erbjuds arbetsfrämjande aktiviteter.

Kontaktperson
Jeanette Ohlsson
Projektledare Utveckling från dag ett
jeanette.ohlsson@sv.se
070-856 31 19