Tillbaka

Idag är alla förlorare!

 

Folkbildningsrådet klargjorde i december 2014, att ”studieförbunden kan inte använda statsbidraget för att arrangera verksamhet för gruppen asylsökanden oavsett om de bor i särskilt eller enskilt boende”. Hur myndigheten tänker här är för Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län helt obegripligt. Genom folkbildningen har samhället enorma möjligheter att förbereda massor av människor för en bra framtid i Sverige. 

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län startade trots dessa regler studiecirklar på flyktingförläggningarna i Ställdalen och Åsbro. I Askersunds kommun finns idag ca 490 personer som väntar på asyl. I Ljusnarsbergs kommun ca 650 personer. Prognosen visar på att antalet flyktingar kommer att öka i Sverige under 2015. Hur många som kommer till Örebro län finns det inga exakta siffror på idag.

I januari 2015 har arbetet hos SV Örebro intensifierats med fler studiecirklar. Deltagarna i studiecirklarna får utbildning i svenska språket samt kunskap om hur svenska samhället är uppbyggt och fungerar. Cirkelledarna har hög kunskap i både språk och samhällskunskap. 

Deltagarna får en start i Sverige som alla borde få. Den dag man får asyl så har man redan kommit en bra bit på väg till ett jobb. Språket är oerhört viktigt för att få ett jobb.  

Många av deltagarna i våra cirklar har akademisk examen från sina hemland. Ju fortare de lär sig svenska, desto fortare kan de valideras efter svenska krav och därefter gå ut på arbetsmarknaden eller i utbildning. Sverige skriker efter läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper. Vad är det för argument som ligger till grund för dessa orimliga regler?

Studieförbunden i Sverige bedriver idag folkbildningsverksamhet i landets alla 290 kommuner. På det kan vi lägga till 150 folkhögskolor. En enorm bildningsresurs som är redo att vara med och göra skillnad.

Genom folkbildningen har samhället enorma möjligheter att förbereda massor av människor för en bra framtid i Sverige. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län önskar en snabb förändring av regelverket. Ge folkbildningen möjlighet att gå in på alla flyktingförläggningar i landet, och från dag ett ge asylsökande utbildning i svenska språket samt hur svenska samhället fungerar. 

 

Alla är vinnare!

 

Björn Brunnberg

Avdelningschef , Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län, Tfn: 070-855 39 12.

 

Lars Berge-Kleber

Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.