Tillbaka

Lättläst politik? Nej, men ta en klubba!

Nu har partierna i länets kommuner mejslat fram de spetsiga formuleringarna i det lokala valprogrammet inför årets valrörelse. Men kommer alla väljare förstå vad partiet vill? Eller når det bara fram till de redan insatta? Som folkbildare uppmanar vi samtliga partier i länets kommuner att ta fram sitt lokala valprogram på lättläst – och därmed nå fler väljare.

EN STOR UNDERSÖKNING i OECD-länderna* konstaterar att nästan var 10:e person (13%) behöver lättlästa texter för att förstå. Till det finns ett behov av mer lättläst politisk information då nästan hälften av medborgarna kan betraktas som "icke goda" läsare, det vill säga att de inte kan läsa en längre nyhetstext i tidningen, sammanfatta innehållet och dra slutsatser av det.

PARTIERNAS NATIONELLA VALPROGRAM finns ofta i en lättläst version på hemsidorna, men det räcker inte om ni vill att väljarna ska förstå vad partiet vill i den kommunala politiken. I valet 2018 fanns försvinnande få exempel på partiers lokala valprogram på lättläst svenska.

FRÅGAN BLIR ÄNNU MER ANGELÄGEN när det gäller personer inom LSS, t ex personer med intellektuell funktionsnedsättning. För den gruppen är majoriteten av de vardagliga frågorna kommunens ansvar. Då är det högst rimligt att era politiska förslag finns på lättläst, så att även väljarna kan bilda sig en uppfattning och göra väl övervägda val när de ska gå och rösta.

ATT INTE FÖRSTÅ vad politikerna säger och vad partierna vill är ett av de vanligaste skälen till det mycket låga valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Endast fyra av tio röstar. Det är ett stort demokratiglapp, särskilt då det är människor som i högre grad än många andra är beroende av politiska beslut och av myndighetsutövning.

I FÖRRA VALRÖRELSEN fick till exempel en person med intellektuell funktionsnedsättning som gick fram till en valstuga på torget och frågade efter partiets program på lättläst, till svar: ”Det har vi inte, men varsågod ta en klubba!”

Det här borde leda till eftertanke i era partier kring hur ni kommunicerar era politiska förslag och budskap. Detta så att era idéer faktiskt når fram till de väljare ni vill övertyga. Brist på tillgänglig information om partiernas politik riskerar dessutom att gynna populistiska budskap och högljudda rop på enkla lösningar.

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN vill göra valet och politiken tillgängligt för fler människor. Det är en viktig folkbildande uppgift att minska demokratiglappet.

  1. Därför genomför vi nu Mitt Val i samarbete med kommuner över hela landet. Via studiecirklar om demokrati på lättläst får deltagarna kunskap om demokrati, politik och val, de övar sig i att rösta och de har en dialog med lokala partier om politik. Och det fungerar – över 80% av de som deltog i Mitt Val 2018 gick och röstade.

  2. Vi erbjuder onlinestudiecirkeln Bli en lättläst politiker, som ger dig de viktigaste kunskaperna och tipsen för hur du som politiker beskriver partiets politik så att fler förstår. Studiecirkeln är gratis och ligger helt öppen på vår hemsida.

FÖR ETT ÖKAT VALDELTAGANDE OCH EN STÄRKT DEMOKRATI uppmanar vi därför samtliga partier i länets kommuner att ta fram sina viktigaste punkter i valprogrammet på lättläst. Låt oss tillsammans minska demokratiglappet och göra valrörelsen 2022 till den mest tillgängliga någonsin.

Lars Berge-Kleber
AVDELNNGSCHEF, SV ÖREBRO LÄN

Fredrik Wallin
AVDELNNGSCHEF, SV ÖREBRO LÄN*Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en internationell organisation med 38 medlemsländer. Tillsammans arbetar medlemmarna för att förbättra det ekonomiska och sociala välståndet runt om i världen.

Källa: Sveriges biståndsmyndighet, sida.se 

BILDER FÖR MEDIEANVÄNDNING

LARS BERGE-KLEBER

LADDA NER BILDEN PÅ LARS