Tillbaka

Mångfaldsåret 2017

Laxå kommun, logga

 

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län har beviljats projektmedel från Laxå kommun och fonden för integrationsfrämjande insatser för att arbeta med Mångfaldsåret 2017. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för integration.

Mångfaldsåret 2017 vänder sig till invånarna i Laxå kommun och alla som vill är välkomna att delta. Under Mångfaldsåret 2017 vill SV Örebro län bidra med förutsättningar för att invånarna i Laxå kommun ska kunna träffas under ett gemensamt tema – årstider och högtider – för att bygga nya relationer och träffa andra med liknande intressen. Genom aktiviteter som utgår från årstider och högtider så som jul, påsk eller eid al-fitr, som firas i slutet av ramadan, kan mötet mellan deltagarna ge kunskap om varandras kulturer, seder, traditioner och levnadssätt i våra olika länder.

Projektets utgångspunkt är att människor möts och förenas genom gemensamma intressen och av att göra saker tillsammans, till exempel sjunga, dansa eller laga mat. Det är viktigt att skapa förutsättningar och mötesplatser för att människor ska lära känna varandra och bygga relationer, vilket främjar en god integration.

Bakgrund
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län arbetar för att göra skillnad för nya medborgare som kommer till Sverige genom att erbjuda olika insatser under asyl- och etableringstiden. SV Örebro län vill också vara en del i Sveriges övergripande integrationsarbete. Genom att använda folkbildningen för att bidra till ett samhälle där varje individ kan forma sitt liv tillsammans med andra bidrar SV Örebro län till en starkare framtid för Sverige.

I planering och genomförande av projektets aktiviteter används den Mångkulturella almanackan tillsammans med olika aktörer i Laxå kommun. Till exempel föreningar, offentliga aktörer, näringsliv och enskilda eldsjälar, allt för att främja samverkan och verka för integration i alla olika led.


Kontaktperson                                   Kontaktperson
Björn Brunnberg                                  Fredrik Wallin
Avdelningschef SV Örebro län               Verksamhetschef SV Örebro län                   
070-855 39 12                                    076-100 05 12
bjorn.brunnberg@sv.se                        fredrik.wallin@sv.se

Foto: Akilesh Sharma/mostphotos.com