Tillbaka

Ministerbesök på SV Örebro län

Ministerbesök på SV Örebro län, Anna Ekström
Bildtext: Se nedan.

Den 14 augusti besökte Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län med anledning av avdelningens tidigare projekt SV Kulturcollege (SVKC).

Vid besöket presenterades SV Kulturcollege, dess modell och erfarenheter för Anna Ekström och hennes statssekreterare Erik Nilsson. Med vid besöket var även Jessica Ekerbring, kommunalråd i Örebro kommun med ansvar för barn och utbildning samt Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun.

– Det var intressant att höra mer om Studieförbundet Vuxenskolans satsning på SV Kulturcollege i Örebro. Jag tar med mig hur projektet har arbetat med att gifta ihop utbildning och arbetsmarknad på ett smart sätt för personer med funktionsnedsättning, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Maria Östby, verksamhetsutvecklare och tidigare projektledare för SVKC, berättade om modellens fyra terminer med betoning på tid, trygghet och tillit. SVKC:s kännetecken är den upplevelsebaserade undervisningen, de ämnesintegrerade studierna och möjligheterna för deltagarna till arbetslivserfarenhet. Syftet är att stärka den enskilde individen och rusta hen för framtiden.

– Jag är glad att Anna Ekström kom till oss och att vi fick berätta om vår modell. Hon ställde frågor och visade intresse för vårt arbete. Nu hoppas vi på en fortsatt dialog för att uppnå vårt mål, det vill säga att starta en ny omgång av SV Kulturcollege, säger Maria Östby.  

Bakgrund
SVKC innefattar en tvåårig utbildningsmodell för personer som har en bakgrund i gymnasiesärskolan. Syftet med SVKC är att erbjuda en alternativ väg för personer med intellektuell funktionsnedsättning att närma sig ett arbete eller söka sig vidare till högre utbildning. Vi arbetar för allas rätt till bildning, utbildning och individuell utveckling.

Läs mer om SVKC (svkulturcollege.se)

Bildtext

I bild från vänster: Erik Nilsson, statssekreterare åt Anna Ekström, Jessica Ekerbring - kommunalråd i Örebro kommun med ansvar för barn och utbildning, Anna Ekström - gymnasie- och kunskapslyftsminister, Björn Brunnberg - avdelningschef SV Örebro län, Maria Östby - verksamhetsutvecklare och tidigare projektledare för SVKC, samt Lars Berge-Kleber - ordförande i styrelsen för SV Örebro län.

Kontaktperson
Maria Östby
Verksamhetsutvecklare och tidigare projektledare SVKC
072-220 72 39
maria.ostby@sv.se