Tillbaka

Nu ska högläsningen i länet utvecklas!

Högläsning är en enkel och opretentiös aktivitet som ger många positiva effekter. Utöver samvaro, samtal och stimulans skapas även glädje, ro och delaktighet. Den 4 april välkomnas alla länets högläsare till en dag för att utveckla sitt arbete.

Högläsning kan ske av såväl personal, så kallade läsombud, inom äldreomsorg, demensvård eller omsorgen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, som av frivilliga som vill göra en medmänsklig insats.

Måndag den 4 april träffas läsombud, högläsare, bibliotekspersonal och andra intresserade för att utveckla sin högläsning. Det är Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Region Örebro län och Myndigheten för tillgängliga medier som arrangerar dagen.

-    Med en dag som denna vill vi inspirera de frivilliga och den personal inom omsorgerna som redan är igång med att läsa högt, men också locka fler till att ta sig an det viktiga uppdraget som läsombud eller frivillig högläsare, säger Mariah Levicsek, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Dagen kommer bland annat att innehålla föreläsningar av Susanne Sandberg, utsedd till årets läsombud 2015, och Nicholas Haldosen från Nora bibliotek som berättar om ett nytt projekt för att inspirera till samtal och berättande utifrån bilder och föremål.

När: måndag 4 april kl.13.00-16.00
Var: Kulturhuset Scenit, Järnvägsgatan 8, Örebro

Kontaktperson: Catharina Kåberg, Myndigheten för tillgängliga medier,
tfn: 08-580 028 36, e-post: catharina.kaberg@mtm.se