Tillbaka

Nu tvingas utbildningen SV Kulturcollege att avsluta

Utbildningen SV Kulturcollege lider mot sitt slut. Eleverna har varit vid närmare 40 arbetsplatser och testat mängder av arbetsuppgifter under två år. Nu tvingas utbildningen att avslutas på grund av utebliven finansiering.

Josefin Larsson är en av eleverna på SV Kulturcollege som har testat och fått erfarenheter från olika arbetsplatser.  

-    Det är jätteviktigt att få komma ut i praktik! Jag tycker politikerna tänker helt fel när de väljer att inte satsa på den här utbildningen. Det känns som att vi inte är lika värda som alla andra, säger Josefin Larsson.

Maria Östby är projektledare för SV Kulturcollege och har länge kämpat för allas lika rätt till utbildning. Med hjälp av finansiering från Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan kunde utbildningen SV Kulturcollege starta i september 2014. För de personer som började blev SV Kulturcollege ett alternativ till sysslolöshet och en väg till att närma sig arbete eller vidare studier. Nu kan inte utbildningen fortsätta.

-    Jag är frustrerad och besviken. Det är ett nationellt ansvar för Sveriges regering och riksdag att svara upp mot FN-konventionen om allas rätt till utbildning. En bakgrund från gymnasiesärskolan får inte betyda samma sak som obefintliga utbildningsmöjligheter, säger Maria Östby.

Parallellt med utbildningen har politiker och ministrar kontaktats, debattartiklar har skrivits, och flera mötesplatser har anordnats för att lyfta frågan, inte minst i riksdagen. Trots lovord och hejarop om att SV Kulturcollege behövs, verkar inte pengar till en fortsättning finnas någonstans. Den 31 maj avslutas det 3-åriga projektet som har gett personer chansen till studier och praktik.

-    Vi har presenterat modellen för både arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. De ställer sig positiva och har under 2015 presenterat nationella satsningar för att minska gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Medel som dock inte når in i vår verksamhet utan tenderar att stanna i samordning och i redan befintliga system.

-    Initiativ och modeller med gott utfall, måste tas tillvara så att vår målgrupp får alternativ som är stadigvarande. Vi kan stolt presentera en utbildningsmodell som är startklar och som många efterfrågar. Men vi kan inte fortsätta utan ett finansiellt stöd, avslutar Maria Östby.


Kontaktpersoner:

Maria Östby, projektledare SV Kulturcollege, tfn: 072-220 72 39

För bilder, underlag osv. kontakta Frida Olsson, kommunikatör, tfn: 070-855 52 47, frida.olsson@sv.se

Mer info om SV Kulturcollege, www.svkulturcollege.se

Mer info om den nationella satsningen för att minska gruppen unga som varken arbetar eller studerar, http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/regeringen-tar-samlat-grepp-kring-arbetet-med-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar/

Mer info om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/lagar-principer-viktiga-dokument/lagar-och-forordningar/artikel-24-utbildning/

Fakta SV Kulturcollege
SV kulturcollege vill ge personer med intellektuell funktionsnedsättning deras lagstadgade rätt till eftergymnasial utbildning.

Målet med projektet är att ta fram en utbildningsform som ska vara förberedande för arbete eller studier. Utbildningen ska matcha arbetslivets behov och visa på människors förutsättningar istället för nedsättningar.

Projektet är finansierat av Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan och drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län.