Tillbaka

Ny fritidsverksamhet för ungdomar och unga vuxna

I september startar Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län en ny verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Verksamheten har namnet FRITID och vänder sig personer i, eller med bakgrund från, gymnasiesärskolan.

Idéerna till FRITID kommer från SV Örebro läns tidigare projekt SV Kulturcollege och ett pågående Arvsfondsprojekt, KIX, som bedrivs av SV Halland. FRITID är en verksamhet där de unga aktivt bidrar till aktiviteter för glädje och gemenskap, vilket leder till ökad hälsa, en aktiv fritid och ett större engagemang.

– Våra erfarenheter är att det finns intressen och idéer hos de ungdomar vi har mött, men ingen självklar plats för att kunna genomföra dem. Likt vårt tidigare arbete med SV Kulturcollege vill vi stimulera till nyfikenhet, samhällsintresse och ny gemenskap, säger Maria Östby verksamhetsutvecklare och tidigare projektledare för bland annat SV Kulturcollege.

Planeringen för FRITID har pågått under våren, då har även gymnasiesärskolor fått besök av SV Örebro län. Vid besöken har elevernas nuvarande fritidsaktiviteter och önskade aktiviteter varit i fokus. Detta har sedan legat till grund för planeringen av de första träffarna i början av september. 

– SV Örebro län har ett utbud av traditionella studiecirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller inom autismspektrum. Vi vill givetvis erbjuda ytterligare cirklar men inledningsvis fokuserar vi på att FRITID ska erbjuda en öppen verksamhet dit ungdomarna kan komma för att lära känna oss och varandra. Vi är övertygade om att idéer kommer att födas och kunna genomföras hos oss, avslutar Maria Östby.

Bakgrund
FRITID kännetecknas av deltagarstyrd verksamhet med samhällsfokus och hälsofrämjande innehåll. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län har med sin länsövergripande verksamhet ett stort kontaktnät med föreningar och engagerade ledare. Detta kommer FRITID att ta tillvara för att genomföra studiebesök, föreläsningar och studiecirklar, allt utifrån deltagarnas egna intressen.

Kontaktperson
Maria Östby
Verksamhetsutvecklare
072-220 72 39
maria.ostby@sv.se

Illustrationer: Hectornado