Tillbaka

Ny utbildning för personer med funktionsnedsättning

På Vuxenskolan i Örebro planeras det för fullt inför höstens nystartade utbildning, SV Kulturcollege. Utbildningen vänder sig till personer med en intellektuellt funktionsnedsättning som vill få en chans till förberedelse för arbete eller vidare studier. Nu på lördag 26 april hålls ett Öppet hus på Fabriksgatan 8 där det finns möjlighet att testa de olika ämnesområdena eller bara bekanta sig med utbildningens pedagoger.

- Utbildningen är ett viktigt steg i debatten om funktionsnedsattas rätt i samhället. Alla ska ha rätt till utbildning, säger Björn Brunnberg avdelningschef SV Örebro.

Den 2-åriga utbildningen drar igång 1 september i år och kommer att innehålla fyra olika ämnesområden, Bild och Media, Musik, Drama och Rörelse och Hälsa. Syftet är att förbereda eleverna för ett arbete eller vidare studier. 

- Med kulturen som verktyg förbereder vi våra elever för framtiden. De lär känna sig själva och får med sig kunskap och erfarenheter, säger Anna-Lena Thornberg projektledare SV Kulturcollege. 

 

Mer information om utbildningen och projektet 

www.svkulturcollege.se eller kontakta projektledare Anna-Lena Thornberg tfn: 070-62 67 095.