Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län bjuder in till politikersamtal inför valet 2018

På SV Örebro län arbetar vi för att utveckla och stärka demokratin. Vi vill att fler personer ska delta i det politiska samtalet och använda sin rösträtt. Fram till valet 2018 arrangerar vi därför olika forum för samtal mellan allmänheten och representanter från politiska partier.

– Tidigare i april anordnade vi ett dialogmöte mellan deltagare i studiecirkeln ”Mitt val”, en cirkel som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, och representanter från olika partier. Vi har även en aktuell mötesserie tillsammans med Örebro kommun där representanter från partierna kommer till Brolyckans seniorboende för att möta allmänheten och svara på frågor, säger Fredrik Wallin, enhetschef verksamhetsutveckling, SV Örebro län.

Ställ dina frågor till representanter från Centerpartiet och Liberalerna

Under maj, juni och augusti bjuder SV Örebro län in till samtal med representanter från Centerpartiet (C) och Liberalerna (L). Vi kommer att finnas på plats i Vivalla, Haga, Brickebacken och på Tegelbruket i Örebro.

Den 24, 25 och 26 maj är vi på plats i Haga Centrum

Under tre temadagar i maj kommer vi till Haga Centrum för att prata om idrott, skola och trygghet. Vad vill du veta mer om? Kom och ställ dina frågor direkt till politikerna.

Torsdag 24 maj, kl. 18–20
Politiker: Wilhelm Sundman (L)
och Per Åke Sörman (C)
Tema: idrott 

Fredag 25 maj, kl. 12–14
Politiker: Johan Pehrson (L)
och Helena Vilhelmsson(C)
Tema: trygghet

Lördag 26 maj, kl. 12–14

Politiker: Karolina Wallström (L)
och Seydou Bahngoura (C)
Tema: skola


 

Logotyp Centerpartiet Logotyp Liberalerna Logotyp Studieförbundet Vuxenskolan
     
Centerpartiet (C) Liberalerna (L) SV Örebro län
Seydou Bahngoura Jerker Lindgren Fredrik Wallin
seydou.bahngoura@orebro.se jerker.lindgren@liberalerna.se fredrik.wallin@sv.se
070-476 77 80 076-551 49 01 076-100 05 12