Tillbaka

Projekt för att stärka seniorers hälsa: Vad behöver du för att må bättre?

SV Örebro län kommer till Askersunds kommun med projektet “Livet i balans” som syftar till att stärka seniorers hälsa. Projektet som finansieras av Askersunds kommun startar i augusti, men redan nu kan du komma med idéer och uppslag på aktiviteter som du saknar.

Projektet använder ett “Livshjul” för att undersöka hur olika delar i livet påverkar det fysiska och psykiska måendet. Genom att utgå från olika teman: Rörelse, Återhämtning, Kost, Ekonomi, Boende & fysisk miljö, Personlig utveckling och Relationer, vill man uppmuntra seniorer att reflektera över den egna livssituationen – och delta i aktiviteter som kan ha en positiv inverkan för måendet.  

KUNSKAPSLUCKOR, TIDSBRIST OCH OSÄKERHET PÅVERKAR MÅENDET

PÅ SV ÖREBRO LÄN har man lång erfarenhet av att anordna aktiviteter för seniorer och i verksamheten möter man många seniorer som har ett starkt välmående inom vissa områden, men ändå mår dåligt. Något som kan bero på att vissa områden i livet har blivit bortprioriterade på grund av exempelvis kunskapsluckor, tidsbrist eller osäkerhet.

– Det kan handla om att du äter bra mat och rör på dig, men saknar socialt umgänge eller sover dåligt. Eller om du är osäker när det kommer till digitala verktyg och tjänster, då hamnar du ju i ett ofrivilligt utanförskap. Och idag sker ju en stor del av våra bank- och myndighetsärenden digitalt, säger Ann Andersson, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.  

“LIVET I BALANS” KOMMER TILL
HAMMAR, MARIEDAMM, OLSHAMMAR OCH ZINKGRUVAN

Livshjulet_Livet i balans.pngUnder pandemin startade SV “Sociala promenader” i Askersund för att nå seniorer i ofrivillig ensamhet. Syftet var att erbjuda en kravlös aktivitet där de fick möjlighet att bli sedda och möta andra.  

MED "LIVET I BALANS" vill SV bredda arbetet och nå deltagare utanför centrala Askersund. Nu vill verksamhetsutvecklarna Ann Andersson och Ibrahim “Ibbe” Altamimi veta vad du saknar på din ort (se de fyra ovan). 

– Vi är jättenyfikna på vad du saknar på din ort! Hör gärna av dig med tankar idéer och uppslag. Det kan vara allt från workshops i att hantera en smartphone till naturvandringar, yoga och studiecirklar om olika ämnen som ingår i livshjulet, säger Ibbe. 


MER INFORMATION PÅ SV.SE
Läs mer om Livet i balans


 

Livet i balans-Konceptmarke_gron.png

BILD FÖR MEDIEANVÄNDNING

I bild syns Ibrahim "Ibbe" Altamimi och Ann Andersson, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.

LADDA NER BILDEN 

LADDA NER LIVSHJUL

LADDA NER GRÖNT KONCEPTMÄRKE "LIVET I BALANS"

LADDA NER VITT KONCEPTMÄRKE "LIVET I BALANS"

KONTAKTA OSS