Tillbaka

Psykiatriveckan i Örebro län; Våga prata – vägar in

Vecka 46 är det dags för Psykiatriveckan i Örebro län, en årlig temavecka som belyser psykisk ohälsa genom föreläsningar och aktiviteter. Arrangemangen äger rum i Lindesberg, Hallsberg, Kumla, Örebro och Karlskoga och på plats finns representanter från kommuner, regionen, övriga organisationer och ideella föreningar som kan bidra med vägar in till hjälp och stöd. 

FRI ENTRÉ – INGEN ANMÄLAN

Veckan inleds i Lindesberg på måndagen och avslutas i Karlskoga på torsdagen. I Örebro bjuder vi in till Kulturkvarteret och där en rad olika verksamheter från kommunen, regionen och övriga organisationer medverkar för att synliggöra de olika stöd som finns både för anhöriga och drabbade vid psykisk ohälsa. 

maria-ostby.jpg– I ÖREBRO kommer vi att testa något som är helt nytt för oss. Genom att följa ett fiktivt personporträtt får man ta del av de olika stödinsatser som finns vid psykisk ohälsa. Redan under planeringen för veckan kunde vi se hur upplägget bidrog till att fler olika verksamheter sammanfördes. Det känns som en riktig bonus, säger Maria Östby verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

I BILD: MARIA ÖSTBY, VERKSAMHETSUTVECKLARE SV.

SÖDRA LÄNSDELEN: Jazz och en humoristisk men stark föreläsning
I Hallsberg bjuder vi på både musik och föreläsning. Deltagare från Kävesta Folkhögskola inleder med jazziga toner som följs av en föreläsning med Joanna Halvardsson. Joanna är speedwayfantasten och eldsjälsvinnaren från Hagfors som vid 16 års ålder fick diagnosen Aspergers syndom. Joanna delar med sig av sina många år med psykisk ohälsa, självskadebeteenden men också om livet idag som utbildad journalist och företagare. 

Raéd Shaqdih är förbundschef för Samordningsförbundet Sydnärke och engagerad kring psykiatriveckan och den aktivitet som sker i Hallsberg på tisdagen. 

– Psykisk ohälsa är fortfarande tabu och skamkänslor gör det svårt att prata om psykiska problem. Psykiatriveckan handlar om att verka för öppenhet och skapa förståelse för att detta är en vanlig erfarenhet. En bärande del i vårt arbete är just att tala öppet om psykisk ohälsa, bland annat genom att låta människor med egen erfarenhet berätta. Vi ser fram emot att bjuda på både musik från Kävesta folkhögskola och Joanna Halvardssons viktiga och starka föreläsning. 

VÄSTRA LÄNSDELEN: Tankar om kommunikation
I Karlskoga uppmärksammas veckan med en kostnadsfri föreläsning som sätter kommunikation i fokus. Christina Haugsöen arbetar och föreläser kring ledarskap och medarbetarskap inom organisationer. I sin föreläsning Tankar om kommunikation delar hon med sig av egna erfarenheter från en tid med utmattningssyndrom, en tid då hon började fundera över hur vi talar till oss själva och varandra. 

NORRA LÄNSDELEN: När man inte fungerar som alla andra
Angelica föreläser om hur man lär sig att förstå sig själv när man inte fungerar som alla andra. Vi får en snabbgenomgång av hennes liv där hon förklarar på vilket sätt hon är annorlunda och hur hon tänker. Angelica tar även upp hur vägen till sysselsättning gällande skolgång, arbetsliv och kontakten med myndigheter kan se ut för en person med funktionsvariation och psykisk ohälsa.

Nya möten, kontakter och ökad förståelse

Maria, som är verksam inom området folkhälsa vid SV Örebro län och har en samordnande roll kring de olika arrangemangen i länet, hoppas att många olika aktörer och intresserade kommer till veckans arrangemang. 

– Veckan vänder sig till allmänheten och vi hoppas att få se förtroendevalda politiker och personal inom olika verksamheter på plats. Det är i mötet med varandra som vi får ökad förståelse, och först då kan vi gemensamt utveckla och stärka möjligheterna till ett gott stöd för den som inte mår bra, säger Maria. 

Utställare och kontakt 

I samband med föreläsningarna finns tid för kontaktskapande med de föreningar och organisationer som är på plats. Det sker både i form av utställningsbord och mingel. Se respektive arrangemang för mer information. 

ETT ARRANGEMANG I SAMVERKAN 

Psykiatriveckan i Örebro län anordnas av SV Örebro län, FPS och NSPH i samverkan med kommuner, Region Örebro län, samt olika föreningar och organisationer som verkar för psykisk hälsa. 

VÄLKOMMEN

FRI ENTRÉ – INGEN ANMÄLAN
Du hittar mer information och program på vår hemsida, vi reserverar oss för eventuella ändringar: sv.se/psv-orebrolan

FRÅGOR
Frågor hänvisas till Maria Östby, kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Bilder för medieanvändning

NORRA LÄNSDELEN
Föreläsare: Angelica Larsson (klicka för att ladda ner)
Privat bild

SÖDRA LÄNSDELEN
Föreläsare: Joanna Halvardsson (klicka för att ladda ner)
Privat bild

ÖREBRO
Temabild: (klicka för att se bilden på Pixabay)
Pixabay

VÄSTRA LÄNSDELEN
Föreläsare: Christina Haugsöen  (klicka för att ladda ner)
Privat bild. Christina äger bilden och har gett oss rätt att använda den.

SV ÖREBRO LÄN
Ansvarig verksamhetsutvecklare: Maria Östby  (klicka för att ladda ner)
SV Örebro län

LÖVBILD PSYKIATRIVECKAN
Lövbild: (klicka för att se bilden på Pixabay)
Pixabay