Tillbaka

Psykisk ohälsa hos unga vuxna kan fångas upp snabbare med rätt insatser

Föreningen Balans Örebro och håller just nu på att söka pengar för informationsinsatser till unga vuxna om psykisk ohälsa.
– Vi vill skapa bättre förutsättningar för unga vuxna att i tidigt ålder upptäcka symptom som i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa och missbruk. Men för att klara det måste vi ut och informera på skolor till elever och lärare, säger Zandra Edwardsson som är projektledare.

Föreningen Balans Örebro startade upp i december 2014 med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Föreningen vänder sig till personer med psykisk ohälsa så som utmattningsdepressioner och bipolaritet.

Just nu arbetar Zandra tillsammans med SV med att söka pengar till ett informationsprojekt. De samlar in fakta, statistik och forskning som stödjer deras tankar.

– Jag läste senast häromdagen forskning som visade att risken för att falla in i ett missbruk på grund av psykisk ohälsa är så stor som 50 % om insjuknandet sker under puberteten. Därför är det extra viktigt att fånga upp symptomen i tid, fortsätter Zandra.

Lika viktigt som det är att informera skolan är det att informera myndigheter och organisationer som möter personerna efter skolgången. Arbetsförmedlingen behöver exempelvis få mer information om hur de kan hantera personer som inte klarar sitt jobb på grund av psykisk ohälsa.

Zandra har själv en bipolär sjukdom och menar att man med mer information och kännedom om sjukdomarna kan förhindra den värsta ohälsan.

– Jag kan bekräfta att det var runt puberteten det var som värst och redan vid 17 års ålder fick jag en depression som tog lång tid att ta sig ur och ledde till ett missbruk. Hade jag och människor runt omkring vetat mer om psykisk ohälsa hur det kan visa sig hade jag kanske kunnat förhindra det värsta.

På onsdag 15 april bjuder föreningen (H)järnkoll in till öppet hus i restaurang Svampen mellan kl.14.00 - 18.00, där Zandra kommer att medverka och berätta mer om Balans Örebro och det kommande projektet.Fakta Balans Örebro
Vi är personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder eller har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Närstående kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Fakta Hjärnkoll
Hjärnkoll arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. På onsdag hålls ett öppet hus tillsammans med Psykiatrin Region Örebro län och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk ohälsa).