Tillbaka

Seniorer och politiker i samtal

Logotypes, Studieförbundet Vuxenskolan och Örebro kommunUnder mars, april och maj bjuds seniorer in till café- och panelsamtal och ”speed-dating” med representanter från alla riksdagspartier. Örebro kommun och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län vill bidra till att fler personer får ta del av det politiska samtalet.


Riksdagsvalet 2018 kommer allt närmare. Att rösta i valet är en demokratisk rättighet men det kan vara svårt att veta var man ska vända sig för att få svar på sina frågor. Vi vill bidra till att fler ska kunna ta ställning i valet, baserat på välgrundad och lättillgänglig information.

Cafésamtal: ett parti åt gången, öppna frågor får ställas till partiets representant.
Panelsamtal: representanter från alla partier, samtalet utgår från givna ämnen.
Speed-dating: representanter från alla partier, möjlighet att ställa frågor under en kort tid.

Onsdagar, kl. 14.30, Brolyckans seniorboende, Tulegatan 8, Örebro
Mars

7 Liberalerna
14 Moderaterna
21 Vänsterpartiet


April

4 Sverigedemokraterna
11 Miljöpartiet
18 Paneldebatt – representanter från samtliga partier
25 Centerpartiet


Maj

2 Socialdemokraterna
9 Kristdemokraterna
16 Speed-dating med representanter från samtliga partier

Arrangör och kontakt
Ett arrangemang anordnat av Frivillig och hälsofrämjande enheten, del av vård och omsorg Örebro kommun, och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro kommun.

Stefan Tingman Fredrik Wallin
Örebro kommun SV Örebro län
076-551 57 07 076-100 05 12
stefan.tingman@orebro.se fredrik.wallin@sv.se