Tillbaka

Startar studiecirklar för asylsökande

 

I januari 2015 har arbetet med studiecirklar på asylboenden i Örebro län intensifierats hos Studieförbundet Vuxenskolan. Nu är verksamheten igång i både Åsbro och Ställdalen. Ett problem är att Folkbildningsrådet inte tillåter denna sortens verksamhet, utan hänvisar till att det är Migrationsverkets ansvar.

– Genom folkbildningen har samhället enorma möjligheter att förbereda massor av människor för en bra framtid i Sverige. För oss på SV Örebro län är det en självklarhet att gå in och göra skillnad för dessa människor. Många av våra deltagare har akademisk examen från sina hemland som samhället borde ta vara på, säger Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro.

Studieförbunden i Sverige bedriver idag folkbildningsverksamhet i landets alla 290 kommuner. Folkbildningsrådet klargjorde i december 2014 att studieförbunden inte kan använda statsbidraget för att arrangera verksamhet för gruppen asylsökanden oavsett om de bor i särskilt eller enskilt boende.

– Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län önskar en snabb förändring av regelverket. Ge oss möjlighet att gå in på alla flyktingförläggningar i landet och från dag ett ge asylsökande utbildning i svenska språket och hur svenska samhället är uppbyggt och fungerar, säger Björn Brunnberg.

 

Kontaktperson:

Björn Brunnberg, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

E-post: bjorn.brunnberg@sv.se , Tfn: 070-855 39 12.