Tillbaka

Studiecirkel om demokrati och politik på lättförståelig svenska

Nu blir det fler studiecirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studieförbundet Vuxenskolan gör en ny stor satsning på Mitt val, studiecirklar om demokrati och politik på lättförståelig svenska. På tisdagar träffas en grupp i SVs lokaler på Fabriksgatan i Örebro för att diskutera egenbestämmande och demokrati.

Mitt val väckte stor uppmärksamhet redan förra året då Studieförbundet Vuxenskolan gjorde studiecirklar på dagverksamheter och boenden inför supervalåret. Ambitionen var att öka valdeltagandet bland människor med intellektuell funktionsnedsättning och det lyckades. 250 deltagare var med i Mitt val -cirklar på olika platser i landet och utvärderingar visade att 80 % av deltagarna röstade i riksdagsvalet.

– När jag berättade om att funktionsnedsatta fick rösträtt först 1989 var det många i gruppen som blev chockade. Det är väldigt viktigt att prata om att alla har en röst och att den är lika viktig som vilken annan som helst. Studiecirkeln Mitt Val har en stor betydelse tror jag, den ger en ökad medvetenhet om påverkan och egenmakt, säger Susanna Jordan, studiecirkelledare i Mitt Val på Studieförbundet Vuxenskolan.

Studiecirkeln Mitt val handlar om politik och om hur den representativa demokratin är uppbyggd. Varje cirkel består av sju tillfällen.

Fakta
Mitt val finansieras av Arvsfonden. Mitt val är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

#mitt val #demokrati #studieförbundetvuxenskolan

Kontaktpersoner:

Susanna Jordan, studiecirkelledare Mitt Val i Örebro län,tfn: 070-62 69 270
Mariah Levicsek, verksamhetsutvecklare SV Örebro län inom området        funktionsnedsättning, tfn: 072-220 72 40
Frida Olsson, kommunikatör, SV Örebro län, tfn: 070-855 52 47