Tillbaka

Studieförbund får statliga medel för att motverka segregation

Delegationen mot segregation (Delmos) har under 2018 utlyst 53 miljoner kronor som kan sökas av kommuner, ideella föreningar och stiftelser. Av 300 intresseanmälningar var det 68 kommuner och 141 ideella föreningar och stiftelser som sökte. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län har fått sin ansökan beviljad och kommer att kartlägga behovet av lokala åtgärder för att motverka segregation.

Medlen som tilldelas civilsamhället ska lägga grunden till långsiktiga åtgärder som syftar till att minska och motverka segregation på lokal nivå. Arbetet ska även syfta till att förbättra situationen för boende i socioekonomiskt utsatta områden.

Linda Nors, projektkoordinator SV Örebro län– Det finns ett stort behov av att arbeta lokalt med de här frågorna för att minska klyftorna i vårt samhälle. Det känns därför väldigt bra att vi kommer att arbeta i tre av länets kommuner. På SV arbetar vi ständigt med insatser som syftar att öka människors egenmakt. Vi ser den här förstudien som startskottet på en verksamhet som kan göra skillnad för människor på lång sikt, säger Linda Nors, projektkoordinator SV Örebro län.

Ett samarbete mellan tre kommuner

Askersund, Hallsberg och Laxå kommun har gått in som samarbetspartners i projektet och kartläggningen görs tillsammans med den kommunöverskridande gruppen som arbetar med Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Tidigare erfarenhet av att bedriva förstudier

SV Örebro län har tidigare erfarenhet av att arbeta med kartläggning i förstudier till projekt. 2012–2013 gjordes en förstudie av tillgången till eftergymnasiala studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilket resulterade i projektet SV Kulturcollege. 2016 gjordes en förstudie i samverkan med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att kartlägga behovet av kompetensförsörjning inom de gröna näringarna. Kartläggningen resulterade i projektet Matchning mot jobb 2017 som matchade nyanlända med praktik och arbete hos arbetsgivare inom de gröna näringarna i Örebro län. Projektet har nu fått ny finansiering från Tillväxtverket, 2018–2020.


Linda Nors
Projektkoordinator SV Örebro län
linda.nors@sv.se
070-278 75 47