Tillbaka

Studieförbund får stöd från Region Örebro län för att motverka ensamhet hos äldre

Boende på vårdboenden och i trygghetsbostäder lever i stort isolerade till följd av den pågående pandemin. Detta kan leda till en ökad känsla av ensamhet och en vardag som står still. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och ABF Örebro län har beviljats stöd från Region Örebro län för att bjuda de boende på olika kulturinslag i syfte att sprida glädje och välmående.

Många människor lever idag isolerade, antingen på grund av att man bor på ett boende där det råder besöksförbud eller för att man tillhör en riskgrupp och måste avstå socialt umgänge. Denna isolering och sociala distansering är ett folkhälso-problem som troligtvis kommer att leda till stora utmaningar, både nu och i framtiden.

Studieförbund går samman med stöd från Region Örebro län

Med stöd från Örebro Region län går SV och ABF samman för att försöka motverka den ensamhet som många av länets äldre upplever.

Från augusti till november kommer de, utifrån önskemål från länets vårdboenden och trygghetsbostäder, att kunna anlita kulturaktörer från hela länet som kommer för att underhålla. De kommer att bjuda på allt från musik till dans, teater, poesi och föreläsningar. Visionen är att främst anlita lokala kulturaktörer för att gynna det lokala kulturlivet.

Över 60 kulturarrangemang planeras att genomföras i minst sex av länets kommuner och kommer självklart att ske med hänsyn till rådande restriktioner och råd från myndigheterna.

– Vi vet att en stunds underhållning betyder mycket mer än bara tillfället vid genomförandet. Det ger något att se framemot och något att prata om och minnas efteråt, säger Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län.

Stödet från Regionen har dubbla effekter

Det primära målet är att sprida glädje och att bidra till människors hälsa och välmående, men stödet från Regionen har dubbla effekter. Tack vare stödet kan SV och ABF ge även ersättning till några av de kulturaktörer och grupper som har förlorat en stor del av sina intäkter och engagemang till följd av pandemin.

– Många kulturarbetare har ställt upp ideellt under våren, men de är beroende av en inkomst och därför betyder det här stödet mycket både för de som får ta del av uppträdandet och för de som uppträder. Det ger även förutsättningar för kontinuitet och vi får möjlighet att nå fler vårdboenden och trygghetsbostäder i länet, säger Peter Franzén, verksamhetsansvarig teater, dans och kultur, ABF.

Kontakt

Fredrik Wallin
Avdelningschef, SV Örebro län
fredrik.wallin@sv.se
076-100 05 12