Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län har beviljats projektmedel från Tillväxtverket

Tillväxtverket logotype

 

 

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län har beviljats projektmedel från Tillväxtverket för att arbeta med projektet "Matchning mot jobb - en satsning inom gröna näringen i Örebro län". Projektets syfte är att skapa praktikplatser och jobb för nyanlända inom den gröna näringen i Örebro län.

Bakgrund
Pensionsavgångar och en ökad tillväxt inom den gröna näringen har lett till ett växande behov av arbetskraft, samtidigt råder det ett problem med rekrytering av nya medarbetare. Traditionellt sett har landets naturbruksgymnasier kunnat förse lantbruket med kvalificerad arbetskraft, men idag finns en vikande trend när det gäller ungdomar som söker sig till dessa utbildningar. Arbetskraftsförsörjningen inom den gröna näringen är en viktig utmaning och projektets metod syftar till att tillgodose nyanländas efterfrågan av praktik och jobb samt landsbygdens behov av arbetskraft. Under de senaste åren har Sverige fått ett tillskott av nya medborgare och flera av dem har erfarenhet och kunskap inom branscher som räknas till den gröna näringen. Exempelvis jord- och skogsbruk, livsmedel, hästnäring och turism.


Kontaktperson                                  
Björn Brunnberg                                            
Avdelningschef SV Örebro län                       
070-855 39 12                                               
bjorn.brunnberg@sv.se             

Bildkälla:
Foto: Lena Öritsland/Johnér Bildbyrå