Lättläst version saknas
Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län flyttar in i nya lokaler i Laxå

I början av januari 2017 flyttade Studieförbundet Vuxenskolan in i Bergfästet, en gammal biograf och danslokal, i Laxå. Syftet är att blåsa nytt liv i verksamheten i Laxå genom en lokal med stor potential. SV kommer bland annat att ha undervisning i svenska och samhällskunskap för asylsökande och studiecirklar och föreningsverksamhet i de nya lokalerna.

Från och med januari kommer SV:s verksamhet i Laxå att utgå från de nya lokalerna i Bergfästet. Bergfästet som tidigare har varit en biograf och danslokal rymmer stora och fina salar som kommer att användas vid studiecirklar och tillsammans med föreningslivet. Fastighetsägaren har rustat den gamla biosalen med en ny bioduk och nya stolar. I skrivande stund håller man även på att bygga ett lekland för barn.

SV:s mål är att skapa en mötesplats där Laxås invånare kan mötas för att utbyta erfarenheter och bygga nya relationer genom folkbildningen. I de nya lokalerna kommer även SV:s projekt Utveckling från dag ett att bedriva undervisning i svenska och samhällskunskap för asylsökande.

Jag är så glad över våra nya lokaler!  Nu kommer våra stora undervisningsgrupper få bättre förutsättningar att lära sig svenska och samhällskunskap, säger Jeanette Ohlsson projektledare Utveckling från dag ett.

I projektet utvecklar vi en samordningsmodell i syfte att skapa en helhetssyn på asylprocessen och förkorta etableringstiden för individen. Och nu har vi inlett ett samarbete med Jessica Vidberg, enhetschef på Integrations- & arbetsmarknadsenheten och Maud Pettersson, integrationssamordnare på Laxå kommun, för att prova och utvärdera modellen i kommunen.

Bakgrundsinformation – Utveckling från dag ett
Studieförbundet Vuxenskolans projekt Utveckling från dag ett syftar till att utveckla och testa en metod som förkortar den asylsökandes väg från ansökan till etablering och försörjning i Sverige.

Projektet finansieras av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) och startade den 1 juli 2016. Projektet kommer att pågå under 2,5 år där bland annat 1200 asylsökande ska ges undervisning i svenskundervisning och samhällskunskap. Deras studie- och yrkesbakgrund kartläggs samtidigt som de erbjuds arbetsfrämjande aktiviteter.

"Vi driver ett projekt som
främjar migrationens möjligheter"