Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolans utökade särskilda kontroll

Under oktober 2020-januari 2021 har Studieförbundet Vuxenskolan, på uppdrag av Folkbildningsrådet, genomfört utökad särskild internkontroll för att granska studieförbundens verksamhet 2017-2019.

SV välkomnar denna granskning och vi är övertygade om att den kommer att bidra till både vår och studieförbundens framtida utveckling. Här kan du ta del av SVs nationella pressmeddelande "Studieförbundet Vuxenskolans utökade särskilda kontroll".

SV , tillsammans med övriga studieförbund, lämnade in sin sammanställning av den utökade särskilda kontrollen till Folkbildningsrådet den 15 januari. 

KONTAKT
Frågor kring SVs utökade särskilda kontroll hänvisas till:
Johan Fyrberg,
Förbundschef, SV
johan.fyrberg@sv.se
070-979 05 67

KONTAKT SV ÖREBRO LÄN
Fredrik Wallin
Avdelningschef, SV Örebro län
fredrik.wallin@sv.se
076-100 05 12