Lättläst version saknas
Tillbaka

SV Kulturcollege är tillbaka, anmäl dig till kreativa sommarveckor!

Under två veckor i juni erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län personer som varken arbetar eller studerar möjlighet till kreativa och utvecklande aktiviteter. Veckorna arrangeras genom projektet Ny Arena med inspiration från utbildningsmodellen SV Kulturcollege.

SV Örebro län ser insatser riktade till unga vuxna som en social investering i framtiden, både för individen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genom projektet Ny Arena, finansierat av Folkbildningsrådet, vill vi inspirera unga personer till aktiviteter som är lustfyllda och kreativa. På så vis vill vi skapa möjlighet till rutiner och glädje.

Anmäl dig redan idag – begränsat antal platser – kostnadsfria aktiviteter

Vi vänder oss till dig under 30 år som varken arbetar eller studerar. Under två veckor kan du bland annat skapa musik, skriva, fotografera, måla och prata om framtiden tillsammans med andra. Vi utgår från utbildningsmodellen SV Kulturcollege som SV Örebro län tog fram 2013–2016, med finansiering från Arvsfonden. Vi använder folkbildningens pedagogik som bygger på gemensamt lärande under frivilliga former. Vi arbetar ämnesintegrerat, skapar individuella och gemensamma alster och ger utrymme för reflektion.

– Vi ser fram emot roliga och utvecklande veckor i juni. Förhoppningsvis leder det här till en fortsättning även efter sommaren, säger Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.

Vill du veta mer?

Maria Östby, projektledare Ny ArenaMaria ÖstbyLogotyp, Folkbildningsrådet
Projektledare Ny Arena
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39