Tillbaka

SV Örebro län beviljas TIA-medel

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län har beviljats cirka 1,4 miljoner av Länsstyrelsen Örebro län inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Nu kan studiecirklarna i svenska och samhällskunskap för asylsökande fortsätta runtom i länet.

I arbetet samarbetar SV Örebro län med Örebro Rättighetscenter, Region Örebro län samt flera av länets kommuner. Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för individen att integreras och etableras i det svenska samhället.

- Länsstyrelsen beviljar oss medel eftersom de ser att vi gör ett bra och viktigt jobb för asylsökande i länet, och de vill att det arbetet ska fortsätta. Vårt arbetssätt har förkortat etableringstiden, det har vi exempelvis sett i vårt unika samarbete med SFI Allévux där deltagare klarat D-nivån i SFI redan under asyltiden, berättar Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro län.

Sedan januari 2015 har SV Örebro län utbildat närmare 2 000 asylsökande. De rustas genom förberedande insatser i svenska språket kombinerat med kunskap om det svenska samhället, och där fördjupas kunskapen kring arbetsmarknads- och hälsofrågor. Föreläsningar och studiebesök i samarbete med olika aktörer i länet sker för att bredda kunskaperna om det svenska samhället. En utbildningsmodell i tre steg som tagits fram av SV Örebro län används i studiecirklarna, vilka leds av cirkelledare med bred erfarenhet av att arbeta med asylsökande.

- Vår erfarenhet är att det är viktigt att följa en individ genom alla olika insatser och anpassa vårt arbetssätt efter individernas behov. Arbetet bör ske i samverkan och ibland måste vi våga ompröva traditionella arbetssätt, fortsätter Björn Brunnberg.

Verksamheten bidrar till att motverka passivisering under asyltiden parallellt med att den asylsökandes förbättrade språkkunskaper och kunskap om det svenska samhället bidrar till mer jämlika förutsättningar för individen att nå inflytande och delaktighet i det svenska samhället. Utbildningsmodellens fokus på aktiviteter i samarbete med föreningsliv och näringsliv på orten skapar förutsättningar för individen att etablera nätverk med olika aktörer i lokalsamhället som bidrar till integration.

KONTAKT
Björn Brunnberg, Avdelningschef
bjorn.brunnberg@sv.se
070-855 39 12

bjor-brunnberg.png