Tillbaka

Svenska, samhällskunskap och trafikkunskap på schemat i Åsbro

På flyktingförläggningen Englagård i Åsbro är studiecirklar i språk och samhällskunskap i full gång. Nytt för hösten är även trafikkunskap på det egna hemspråket för att lättare kunna ta körkort här i Sverige.

Verksamheten på asylboendet i Åsbro har varit igång sedan slutet av 2014. Det började med studiecirklar i svenska språket och har nu utökat till att också handla om svenska samhället och trafikkunskap.

Idag finns flera aktiva cirkelledare på plats som hjälper till att ge de asylsökande en meningsfull sysselsättning. Studiecirklarna kan handla om allt ifrån sopsortering till vad en kölapp är.

En ny verksamhet som precis har startats upp är den för barnen. Nu finns det även något meningsfullt för dem att göra när de kommer hem från skolan.


Bakgrund

Studieförbunden har fått 30 miljoner kronor i statsbidrag för att ordna utbildningar i svenska och samhällsorientering för asylsökande under hösten. Det beslutade regeringen tidigare i somras.

Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6208615 

eller här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/07/svenska-fran-dag-ett-for-battre-etablering/

Fakta om Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län
Studiecirklar: 1155 Unika deltagare: cirka 4000 Kulturarrangemang: 2418
Deltagare i kulturarrangemang: 106 541  Cirkelledare: 395 Medarbetare: 19
Kontor i 7 kommuner i länet.


Kontaktperson:
Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro län, tfn: 070-855 39 12.